فقط برای امروز

کلمات نیروبخش را انتخاب میکنم و میدانم احساس نهفته در آن زندگیم را پر بار میسازد.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

CAPTCHA ImageChange Image

پست های مرتبط