نیکوتین چیست ؟

● نیکوتین یک سم است که در حشره کش ها مورد استفاده قرار می گیرد.

● نیکوتین یک ماده آلکالوئیدی سمّی است که به شدت اعتیاد آور می باشد.

● نیکوتین از اواخر دهه 1980 به عنوان قویترین داروی مخدر اعتیاد آور شناخته شده است.

● وقتی دود بلعیده می شود، نیکوتین طی 7 ثانیه به مغز می رسد، یعنی دو برابر سریع تر از تزریق دارو در رگ.

● “نیکوتین” مغز و سیستم مرکزی اعصاب را مبتلا می کند و وضعیت فرستنده های عصبی و مواد شیمیائی که احساسات، یادگیری، هوشیاری و قدرت تمرکز را تنظیم می کند، تغییر می دهد.

● نیکوتین ضربان قلب را زیاد می کند و باعث انسداد رگ های خونی و کاهش جریان گردش خون در بدن می شود.