مجوز رسمی انجمن نیکوتینی های فرانام

در سال 1396 بنا به درخواست شورای منطقه نیکوتینی های گمنام ایران جهت اخذ ثبت ملی در وزارت کشور به نام انجمن نیکوتینی های گمنام اقدام گردید،که با توجه به عدم تایید وزارت کشور در خصوص پسوند"گمنام" لذا در ابتدا با نام انجمن نیکوتینی های بی نام اقدام و در نهایت با پسوند " فرانام" ثبت و مجوز فعالیت با نام : " انجمن نیکوتینی های فرانام ایران " درسطح فرا استانی صادر گردید. و سر انجام در تابستان سال 1402 پس از تلاش های مکرر تیم کمیته ثبت انجمن در نهایت با یاری خداوند، انجمن نیکوتینی های فرانام ایران به پروانه فعالیت و ثبت ملی دست پیدا کرد.

تصویر اسلایدر