فقط برای امروز

برای پذیرش دیگران دعا می کنم و عشق و دوستی جایگزین خشم و نفرت می کنم.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

CAPTCHA ImageChange Image

پست های مرتبط