فقط برای امروز

 ممکن است خداوند را باور نداشته باشم اما مایلم به این باور برسم.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

CAPTCHA ImageChange Image

پست های مرتبط