اطلاعیه :

طبق رای وجدان گروه رابطین نواحی ۱۳ گانه شورای منطقه انجمن نیکوتینی های فرانام (http://nicairan.org/) ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ که در گزارش این ساختار مکتوب و قابل استناد نیز میباشد؛

کمیته وب سایت انجمن موظف گردید در جهت حفظ و حراست از خوشنامی انجمن و همچنین بندهای موجود در اساسنامه انجمن که در طی سنوات گذشته در تیم کمیته ثبت مکتوب و مجوز فعالیت در بستر جلسات آنلاین به تایید سه وزارتخانه کشور رسید، این کمیته با رعایت تمامی اصول و انطباق آن بر سنت ها، طی برگزاری جلسات درون کمیته ای با موضوع تنظیم اساسنامه جلسات آنلاین و همچنین یک لینک واحد در بستر فضای مجازی ایجاد کرده تا تمام اعضای انجمن و از تمام نواحی و استان های ایران بتوانند در این بستر خدمت کرده و یا حضور فعال داشته و بهبودی شخصی خود را دنبال کنند؛

لازم به ذکر است طبق فرامین کتاب خدمات محلی انجمن، کمیته های هر ساختاری صرفا” نقش خدماتی دارند نه اجرایی،بنابراین تنظیم و تدوین اساسنامه،خط مشی،شیوه نامه و در نهایت یک لینک واحد جز چارت خدماتی کمیته وبسایت طبق وجدان گروه بوده و اجرا و برگزاری جلسات آن طبق سنت چهارم صرفا” توسط گروهی بود که با حمایت اعضا شکل گرفت و اولین جلسه اداری آن در مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ برگزار شد و طبق روال اصولی تمام گروه های انجمن انتخابات در آن برگزار شده و خدمتگزاران معتمد آن انتخاب شدند و سرانجام گروه آنلاین نیکوتینی های فرانام آغاز به فعالیت کرد.

نکته مهم این است که لینک این گروه متصل به ایمیل مرجع انجمن میباشد بنابراین هیچ شخص و عضوی نمی تواند‌ نسبت به این گروه و جلسات آن احساس تملک داشته باشد و در واقع بستری اصولی با یاری از خرد و فهم جمعی مهیا گشته و در اختیار تمامی اعضای انجمن در تمامی استان های کشور قرار گرفت.ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

CAPTCHA ImageChange Image

پست های مرتبط