آیکون png
1

کمیته فصلنامه

با توجه به رشد روز افزون انجمن نیکوتینی های فرانام ایران و همچنین تشکیل جلسات بهبودی در اقصی نقاط کشور عزیزمان، نیاز مبرمی به انتشار یک نشریه داخلی جهت در میان گذاشتن تجربیات اعضاء، داستان زندگی معتادان به نیکوتین در حال بهبودی و نیز رساندن پیام انجمن به علاقمندان احساس می شد در این راستا نمونه های اولیه تهیه و پس از تصویب شورای مزبور ، اولین شماره فصل نامه پیام بهبودی تهیه، چاپ و منتشر گردید.