آیکون png
1

معرفی کمیته زندانها و بیمارستانها

معرفی کمیته زندانها و بیمارستانها کمیته بیمارستانها و زندانها کمیته فرعی بیمارستانها و زندان ها پنل هایی را اداره می کنند که پیام نیکوتینی های گمنام را به معتاد به نیکوتینی که اغلب راه دیگری برای شنیدن این پیام ندارند برساند پنل های درمانی برای بیمارانی که در مراکز و زندانها و بیمارستانها ، مراکز روانی و جوامع درمانی در کل برپا می کنند پانل های برای بازداشتگاه ها زندانها و بیمارستان هایی که مربوط به زندان می باشند برپا می کنند . هدف نهایی و فعالیت های کمیته H&I رساندن پیام بهبودی ما به هر معتادی به نیکوتینی است که حضورش در جلسات معمول NicA محدود شده است اگر قرار است این کار را انجام دهیم یک کمیته فرعی کمیته H&I قوی و محکم با حمایت و پشتیبانی ناحیه خود و NicA از بالاترین اهمیت برخوردار است . کمیته های H&Iکمیته های فرعی خدماتی ناحیه و یا منطقه هستند . کمیته فرعی H&I منطقه کمیته فرعی H&I قدرتمند و باثبات در منطقه می‌تواند به کمیته‌ها فرعی نواحی در شرایط مشکل ساز یا نا آشنا کمک و راهنمایی ارائه کنند برای انجام این کار ضروری است که کمیته های فرعی H&I نواحی با کمیته فرعی H&I منطقه در ارتباط نزدیک باشند وآنچه را که به تنهایی امکان ندارد با هم می‌توانیم انجام دهیم. کمیته فرعی در سطح منطقه برخی امور اداری را به اجرا می گذارد به عنوان مکان متمرکز تجربیات نواحی خدمت می‌کند خط ارتباطی بین سطوح ناحیه جهانی را برقرار می نماید و نقش خود در بعضی حمایت‌های همراهی و مددرسانی را ایفا می‌کند خدمات اداری مورد اشاره شامل داشتن فهرست بیمارستانها و زندان ها و مراکز درمانی منطقه و اینکه کدام ناحیه به کدام یک از مراکز خدمات رسانی می کند می‌شود. همچنین کمیته H&I در منطقه لازم است مطالب مورد نیاز کمیته های فرعی H&I نواحی را جهت پیام رسانی بهتر در دسترس داشته باشد برخی کمیت های فرعی H&I مناطق ممکن است انتشار خبر نامه منطقه ای را به منظور تقویت اتحاد و افزایش آگاهی در سطح منطقه در دستور کار خود قرار دهند کمیته فرعی H&I منطقه می‌تواند در همکاری با اطلاع رسانی با مراکز ارتباط برقرار کنند و اطلاعات لازم درباره نشریات NicA یا نحوه سفارش آنها را در اختیارشان بگذارد دومین وظیفه مهم کمیته فرعی H&I منطقه تشکیل جلسه‌ای برای کمیته های فرعی H&I جهت تبادل نظر با یکدیگر است این کار می‌تواند به روشهای مختلف صورت پذیرد یک جلسه آموزشی منظم می تواند درست قبل یا بعد از جلسه عادی کمیته خدماتی منطقه یا در زمان و مکان از پیش تعیین شده که برای کمیته های فرعی H&I نواحی قابل قبول باشد تشکیل گردد به خاطر داشته باشید که کمیته فرعی H&I منطقه به کمیته های فردی نواحی کمک می‌کند تا از انزوا رهایی یافته و تجربیات یکدیگر بهره مند شوند