فقط برای امروز

با نگرش عاقلانه دنیای خود را به رنگ مطلوب رنگ آمیزی می‌کنم