آیکون png
1

کمیته نشریات

خدمات کمیته نشريات چاپ و توزيع کتاب، نشريات و لوح‌هاي فشرده صوتي مربوط به انجمن نیکوتینی های گمنام که به تایید خدمات جهانی رسیده ، و لازم به ذکر است که بخش قابل توجهي از خدمات اين کمیته به معتاد به نیکوتین جوياي بهبودي است. و همچنین ارائه نشريات و در دسترس قرار دادن نشريات براي مسئولين نشريات نواحی سیزده گانه