آیکون png
1

کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی

هدف اين كميته، اعلام عمومي اين مطلب است كه انجمن نیکوتینی های فرانام در دسترس است. در حال حاضر همه روزه 100 عضو اطلاع‌رساني NicA در قالب 16كميته اطلاع‌ رساني و روابط عمومي در ايران به معتادان به نیکوتین، عموم جامعه، مسئولان، متخصصان و حرفه‌اي‌ هايي كه در زمينه بيماري اعتياد به نیکوتین فعاليت مي‌كنند، اعلام مي‌دارند كه NicA چيست، كجاست، چه مي‌كند و چطور مي‌توان به آن دست پيدا كرد؟ اين كميته طي نزديك به 16 سال فعاليت خود در ايران تا حدود قابل قبولي توانسته به لايه‌هاي مختلف جامعه، پزشكان، مسئولان اجرايي و قضايي و نيز روحانيون معظم اطلاع‌رساني كند. ايجاد تعامل با سازمان‌هاي غيردولتي و كليه NGOهايي كه فعاليت اصلي آنها پيرامون اعتياد به نیکوتین مي‌باشد، از مهمترين وظايف اين كميته است. يكي ‌ديگر از اهداف روابط عمومي اين است كه عموم‌‌ ‌مردم،NicA را به عنوان يك انجمن مثبت و معتبر بشناسند. اعضاي اين كميته معتقدند طي سال‌هاي گذشته نتوانسته‌اند به گونه‌اي ‌شايسته، تصوير روشن و واضحي از نحوه دقيق عملكرد NicA را از طريق رسانه‌هاي جمعي به جامعه ارائه دهند. اين روزها اعضاي كميته‌ اطلاع‌رساني در سراسر كشور از هر فرصتي براي شناساندن درست NicA به جامعه از طريق مطبوعات و رسانه‌ها تلاش مي‌كنند.