Seven Minutes

فصلنامه هفت مطلب

گزیده ای از مجله جهانی (فصلنامه هفت مطلب) Seven Minutes

تصویر اسلایدر

تابستان 1991 تصمیم گرفتم مصرف نیکوتین را ترک کنم.
من قبلاً واقعاً اینطور تصمیم نگرفته بودم. من می دانستم که نمی توانم آن را برای همیشه این چنین سخت و خیلی کشنده نزد خود نگه دارم.

 بعلاوه من پدر و مادرم را دیده بودم که  بارها و بارها برای ترک تلاش میکردند و به نظر می رسید که هر چه بیشتر مصرف میکردند، متوقف کردن آن سخت تر میشد. 
من سالهاست که سایر قدمهای جلسات بهبودی دیگر را کار کرده ام ، بنابراین 12 قدم انجمن نیکوتینی های گمنام به نظر می رسید بهترین راه برای ترک استفاده از نیکوتین است. به جلسات NicA رفتم. 
 مدت زمان زیادی طول کشید تا این مفهوم را درک کنم که بالاخره نمیتوانم به تنهایی مصرف نیکوتین را کنار بگذارم و  قدرت بزرگی مرا مجبور میکرد که از این اعتیاد به عنوان تسکین دهنده استفاده کنم .
اعتیاد به نیکوتین بسیار  قوی است و من برای مقابله با آن ابزاری نداشتم. 
بعد از گذشت حدود 8 ماه از آمدن به جلسات ، گوش دادن به مشارکت بهبودی دیگران  سرانجام در حال تسلیم شدن بودم.

 در تسلیم شدن، من فقط گفتم که نمیتوانم به تنهایی قطع مصرف کنم و این به کمک نیروی برتر از من امکان پذیر است. 
خیلی بصورت تعجب آوری و خیلی زود  اجبار به مصرف نیکوتین از من دور شد. 

 آسان بود؟ خیر…
 اما  قابل انجام بود ، به شکلی که قبلاً هرگز به آن حتی فکر هم نمیکردم

 وسوسه ها و میل به مصرف نیکوتین آمدند و  رفتند. من زندگی کردم. احساساتم برای مدتی پرشور بود ، خوابم مختل شده بود و به نظر می رسید دیوانه شده ام.
 اما بر این باور بودم ، من نیازی به مصرف نیکوتین ندارم. 
 هر روز بدون نیکوتین قدرت و اعتماد بیشتری پیدا میکردم  که می توانم یک روز دیگر با کمک نیروی برترم پاک بمانم .
من در حال دعا کردن بودم

 شش ماه بعد ، من یک شب توی جلسه ای در مشارکتم ابراز ناراحتی کردم و یکی از اعضای هم گروهی به من گفت: “شما باید قدمها  را کار کنید.
 قدم ها،چه مفهومی داشت! 
آیا گذشته من شفاف می شود. این یک مکاشفه بود!

 خدمات را شروع کردم.
 ابتدا با گروه خودم و سپس  با گروه های شورای ناحیه و خدمات جهانی.
 من در برخی از کنفرانس های خدمات جهانی شرکت کردم و به طور کامل شروع به انجام خدمات در سطح ملی کردم. چه افتخاری!
 چه راهی شگفت انگیز برای خدمت به همنوع و ادای دین به انجمن بود…

 خدمت راهنما به نوعی  یک مکاشفه بوده است که بیشتر در آن می آموختم ، 
 بنابراین اکنون سی سال در این سفر ادامه می دهم.و هر روز برایم به نوعی تازه و جالب  و جدید می باشد.نیروی برتر به من قدرت و روشن بینی بیشتری می دهد تا آگاه شوم.
 چنین پیشرفتی در طول سالها‌ نشستن روی نیمکت ، و مصرف نیکوتین هیچگاه  بدست نمی امد.
روبه رو شدن با همه وقایع در زندگی ، مفید بودن ، سالم بودن و عاری از اجبار بودن، چه نعمت بزرگی است. 

و همه این داشته ها به این دلیل است که من به نیکوتینی های گمنام آمدم.

 1 Chris H Equal Phoenix ، AZ

سپاسگزاری....

من به همه می گویم که همیاری و همکاری ما باهم چقدر خوب کار می کند ، چقدر رشد می کنیم ، اما آنچه را بازگو نمیکنم  این است که چقدر ناراحت کننده است ، که بهبودی بسیاری از ما اکنون با آمدن کرونا این بیماری که شبیه به دزدان دریاییست به مخاطره افتاده است،اما حداقل دوستان می آیند و مهم این است که دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است. 

از زمان معجزه پاکی از نیکوتین ، من زندگی خود را به این موضوعات اختصاص داده ام ... 

تعداد شما دوستان از ٣۶ سال پیش که به انجمن آمده ام، بیشتر شده است. 

  من امروز زنده نخواهم بود اگر این همیاریها و کمک‌ها نبود. 

 در طی دو سال گذشته مشاهده میکنم که ما یک خانواده بزرگ و واقعی در سراسر جهان شده ایم.  

من می دانم مهم نیست که در کجای جهان زندگی می کنیم ، همه ما هنگام تلاش برای پاکی، از ترسهایمان مشارکت میکنیم، از شادی ها در آزاد شدن و زندگی زیبا وقتی از نیکوتین رها می شویم مشارکت میکنیم. 

 عشق به هر زبانی یکسان است و آزادی و شادی و خوشحالی نیز همینطور است!

 کنفرانس مختلط تاریخ ساز ما در سال جاری میلادی برای سالها فداکاری درباره این رویداد برجسته صحبت می کند.
بهترین ها واقعاً هنوز برای اتفاق افتادن است... 

ما نه تنها دو سال گذشته طوفان زده شدیم, اما قرن را فتح کردیم. 

متشکرم که وقتی به شما احتیاج داشتم در آنجا حضور داشتید و از اینکه در انجمن ماندید متشکرم تا به ما در بهبودی  و رشد کمک کردید.

 این یک افتخار و امتیاز است که ما  خدمتگزار شماییم. 

ژان اس پنسیلوانیا