logo-nikotin2

Association of Nicotine Anonymous

Log in Register
ِDay Note
One Day at a Time...
Live a Nicotine - Free Life
دوشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
Monday, 20 May 2019

کمیته بیمارستان‌ها و زندان‌ها H&I

 • کميتهبيمارستان‌هاو زندان‌ها چیست؟

کمیته فرعی بیمارستان‌ها و زندان‌ها H&I در جهت پیام رسانی به نیکوتینی‌هایی که دسترسی کامل به جلسات انجمن نیکوتینی‌های گمنام را ندارند تشکیل شده است.

محدوده فعالیت این کمیته شامل زندان‌ها، بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها، مراکز سم‌زدایی و مراکزی که نیکوتینی‌های گمنام می‌تواند در آن حضور داشته باشد خلاصه می‌شود.

این کمیته فعالیت خود را به دو صورت انجام می‌دهد:

 1. با در اختیار گذاشتن نشریات تایید شده انجمن نیکوتینی‌های گمنام برای نیکوتینی‌هایی که دسترسی به جلسات انجمن را ندارند.
 2. با برگزار کردن پانل‌های پیام‌رسانی توسط اعضای با تجربه و کار آزموده در بیمارستان‌ها و زندان‌ها و مراکز بازیابی که در جستجوی بهبودی‌اند.

لازم است کلیه فعالیت‌های این کمیته به صورت گروهی انجام شود. هیچ عضوی از H&I در امور مراکز، دادگاه‌ها، بیمارستان‌ها، قضات و پزشکان دخالت نمی‌کند. همچنین خدمتگزاری در این کمیته مستلزم طی کردن دوره‌های آموزشی لازم با طرح و برنامه قبلی می‌باشد.

 • ویژگی‌های خدمتگزاران کمیته H&I
 1. داشتن تمایل و وقت کافی و توانایی انجام این خدمت
 2. داشتن ظاهر آراسته و مرتب
 3. بایستی وقت ‌شناس، منظم و مسئولیت پذیر باشد.
 4. انتقاد پذیر باشد.
 5. آموزش پذیر باشد.
 6. داشتن فن بیان و توانایی انتقال بیان
 7. در جلسات درون کمیته‌ای شرکت کند و گزارش شفاف بدهد.