ورود ثبت

ورود

انجمن مشاوره و آموزش ترک آسان سیگار

logo-nikotin2

دوشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
Monday, 20 May 2019
سخن روز
بیماری‌اعتیاد،بیماری‌درک است.وقتی قوه‌ادراک مختل‌شود در انتخاب‌دچار سردرگمی‌شده و بدرستی قادربه انتخاب‌های صحیح نیستیم
در برابر نیکوتین عاجزم، امّا در برابر انتخاب های مسئولانه خیر
اگر دعاهای صبحگاهی دوران مصرف نبود به نیکوتینی‌های گمنام راه پیدا نمی‌کردم
با مصرف نکردن نیکوتین ما یاد میگیریم که خودمان را دوست داشته باشیم.
اجبار به مصرف نیکوتین شش برابر قویتر از الکل و قدرت اعتیاد به نیکوتین هم ردیف با هروئین است؟

سپاسگزاری در عمل

اخيراً تولد 6 سالگي نيكوتينم را جشن گرفتم و به اين بهانه براي جبران آمده ام. در سال هاي ابتدائي مصرف سيگار، من زني مهربان، خوش خلق و چابك بودم؛ اما بعد از گذشت 43 سال، انسان بي عاطفه اي شده بودم كه تنها براي سيگار كشيدن زندگي مي كردم. زندگيم با سيگار بر باد رفته بود و بيماري كه من به آن توجه نكرده بودم، از دست دادن دوستان، خانواده، اعتماد به نفس، عزت نفس و اميد بود. سپس با نيكوتيني هاي گمنام و اعضای خوب آن آشنا شدم. انجمن جايي بود كه باعث شد از مكاني تاريک خارج شده و دوباره خودم را بشناسم...
 زني كه اهل انديشه و تعقل بوده و از خودش مراقبت مي كند. بعد از آن حاضر بودم از هر فرصتي براي خدمت كردن به ديگران و ترك اعتيادشان استفاده كنم و به اين طريق بيشتر نيرو مي گرفتم. خدمات من در ابتدا تقريباً كوچك بود گرداننده يك جلسه، آماده كردن نشریات و غیره. من مي خواستم تلاش كنم، سفري طولاني براي بازگشت به زندگي و مراقبت از خويشتن (بله، عشق ورزيدن به كسي كه او را از دست داده بودم.)
همچنان كه به ارائهي خدماتم ادامه دادم، از من خواسته شد تا رابط بين گروهي در منطقة خودم باشم. و به این طریق يك فرصت شگفت انگيز، توسط نيروي برترم به من داده شد. من براي عضويت در هيئت رئيسة خدمات جهاني به عنوان دبير کاندید شدم. من با كمال ميل پذيرفتم و سپس رأي آورده و انتخاب شدم.
 در اين مجموعه، سه سال شگفت آور را گذراندم، دوستان زيادي پيدا كردم و تجربيات و بهبودي فراوانی برايم حاصل شد. در آخرين كنفرانس خدمات جهاني در شهر "آلبوکرک مکزیک" و در زمان مطرح شدن موضوع هماهنگي خدمات تلفني، من با افتخار دستم را بلند كرده و داوطلب همكاري شدم.
تمام اعتبار و افتخارم را مربوط به نيروي برتر خودم مي دانم، گاهي در قالب دوستان يا اعضاي همراه در انجمن، به من ايده هايي تازه مي رسید. من باز هم ادامه خواهم داد تا هر خدمت و مساعدتي كه بتوانم را به معتادان نیکوتین از طريق تلفن ارائه دهم، و از حضور آن ها نيز سپاسگزاري مي كنم. من متعهد مي شوم كه همواره از اعتياد دور بمانم و اين هديه را با ديگران نيز سهيم خواهم بود. آنچه در عوض دريافت مي كنم، دعاهاي خير، بركات و نويدهايي از يك زندگي بهتر است. و قطعاً بهترين پايان را از اين برنامه به دست مي آورم.
Jill O.  Baltimore, MD