ورود ثبت

ورود

انجمن مشاوره و آموزش ترک آسان سیگار

logo-nikotin2

چهارشنبه, ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
Wednesday, 22 May 2019
سخن روز
بیماری‌اعتیاد،بیماری‌درک است.وقتی قوه‌ادراک مختل‌شود در انتخاب‌دچار سردرگمی‌شده و بدرستی قادربه انتخاب‌های صحیح نیستیم
در برابر نیکوتین عاجزم، امّا در برابر انتخاب های مسئولانه خیر
اگر دعاهای صبحگاهی دوران مصرف نبود به نیکوتینی‌های گمنام راه پیدا نمی‌کردم
با مصرف نکردن نیکوتین ما یاد میگیریم که خودمان را دوست داشته باشیم.
اجبار به مصرف نیکوتین شش برابر قویتر از الکل و قدرت اعتیاد به نیکوتین هم ردیف با هروئین است؟

نامه دوستانه

در يك جلسه شنيدم: شادي هديه نيست، دستاورد است.
من تصميم گرفتم تا رهايي از نيكوتين را همیشه جشن بگيرم. سپاسگزارم از نیروی برتر و راهنمایم و انجمن NicA، كه تمام آنچه براي رهايي از نيكوتين به آن نياز داشتم، را به من هدیه دادند.
نيكوتين، اعتياد به بازي با چيزي يا خطركردن نيست، يك قاتل بي رحم است كه ذره ذره پيش مي رود و به آرامي شكار خود را خفه مي كند، درحاليكه شكار هنوز زنده است اما غافل از اینکه نيكوتين آن شكار زيرك را محاصره كرده است.
عید سال گذشته به يك جلسه از الكلي هاي گمنام رفته بودم و يك دوست قديمي در حال پياده روي با يك كپسول اكسيژن بود. او درست در كنار من نشست. او در مورد بيماري اش گفت كه به خاطر 60 سال مصرف سيگار بود. به او گفتم كه من سيگار را ترك مي كنم. در رؤيا خودم را مرد مسني تصور كردم به همراه يك كپسول اكسيژن، كه بيان كنندة گذشتة من بود، آنچه در واقع مي توانست حال من و به طور قطع آيندة من باشد، البته اگر دوباره سراغ نيكوتين بروم.
Gevi K.