ورود ثبت

ورود

انجمن مشاوره و آموزش ترک آسان سیگار

logo-nikotin2

یکشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۸
Sunday, 21 July 2019
سخن روز
بیماری‌اعتیاد،بیماری‌درک است.وقتی قوه‌ادراک مختل‌شود در انتخاب‌دچار سردرگمی‌شده و بدرستی قادربه انتخاب‌های صحیح نیستیم
در برابر نیکوتین عاجزم، امّا در برابر انتخاب های مسئولانه خیر
اگر دعاهای صبحگاهی دوران مصرف نبود به نیکوتینی‌های گمنام راه پیدا نمی‌کردم
با مصرف نکردن نیکوتین ما یاد میگیریم که خودمان را دوست داشته باشیم.
اجبار به مصرف نیکوتین شش برابر قویتر از الکل و قدرت اعتیاد به نیکوتین هم ردیف با هروئین است؟

دیکلمه از "دبی" (Debbi)

-    من خسته ام از اين بي هدفي،
-    درگيري براي آزادي،
-    من مي خواهم برنده شوم، من مي خواهم خودم باشم،
-    من بسيار بزرگتر از آنم كه در پشت حجاب هاي سيگار مخفي شوم، بسيار جوان تر از آنم كه در اين شكنجه بميرم،
-    من مي خواهم زندگي ام را زندگي كنم،
-    در مسيري كه احساس خوبي داشته باشم،
-    من نمي خواهم با بايدها زندگي كنم،
-    سيگار را كنار مي گذارم، كه مرا مي كشد و به گورستان ميبرد،
-    من خودم را حفظ خواهم كرد،
       و زندگي مي كنم براي آنچه حقيقت است.