ورود ثبت

ورود

انجمن مشاوره و آموزش ترک آسان سیگار

logo-nikotin2

شنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
Saturday, 18 August 2018
سخن روز
با مصرف نکردن نیکوتین ما یاد میگیریم که خودمان را دوست داشته باشیم.
اجبار به مصرف نیکوتین شش برابر قویتر از الکل و قدرت اعتیاد به نیکوتین هم ردیف با هروئین است؟
ازشما دعوت می کنیم در جلسات ما شرکت کنید. رهایی از نیکوتین را حق خود بدانید.
یا می خواهید قطع مصرف کنید؟ آیا قطع مصرف کرده اید، اما نمی توانید در ترک باقی بمانید؟ آیا به حمایت نیاز دارید؟
ما به مرور دریافتیم که مصرف نیکوتین یک عادت کوچک نیست و یک اعتیاد عظیم است.

دیکلمه از "دبی" (Debbi)

-    من خسته ام از اين بي هدفي،
-    درگيري براي آزادي،
-    من مي خواهم برنده شوم، من مي خواهم خودم باشم،
-    من بسيار بزرگتر از آنم كه در پشت حجاب هاي سيگار مخفي شوم، بسيار جوان تر از آنم كه در اين شكنجه بميرم،
-    من مي خواهم زندگي ام را زندگي كنم،
-    در مسيري كه احساس خوبي داشته باشم،
-    من نمي خواهم با بايدها زندگي كنم،
-    سيگار را كنار مي گذارم، كه مرا مي كشد و به گورستان ميبرد،
-    من خودم را حفظ خواهم كرد،
       و زندگي مي كنم براي آنچه حقيقت است.