ورود ثبت

ورود

انجمن مشاوره و آموزش ترک آسان سیگار

logo-nikotin2

شنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
Saturday, 18 August 2018
سخن روز
با مصرف نکردن نیکوتین ما یاد میگیریم که خودمان را دوست داشته باشیم.
اجبار به مصرف نیکوتین شش برابر قویتر از الکل و قدرت اعتیاد به نیکوتین هم ردیف با هروئین است؟
ازشما دعوت می کنیم در جلسات ما شرکت کنید. رهایی از نیکوتین را حق خود بدانید.
یا می خواهید قطع مصرف کنید؟ آیا قطع مصرف کرده اید، اما نمی توانید در ترک باقی بمانید؟ آیا به حمایت نیاز دارید؟
ما به مرور دریافتیم که مصرف نیکوتین یک عادت کوچک نیست و یک اعتیاد عظیم است.

افکاری بر قدم دوم.....

افکاری بر قدم دوم.....

ما به این باور رسیدیم که یک نیروی برتر از ما میتواند سلامت عقل را به ما بازگرداند.

بعد از گذشت سال‌ها در یک برنامه‌ی دوازده قدمی دیگر، کارکرد قدمها با یک راهنما و راهنما بودن برای دیگران، یک بار دیگر تصمیم گرفتم که سیگار را ترک کنم. با تمام وجود به خوبی میدانستم که در برابر سیگار ناتوان هستم و زندگیم غیر قابل اداره شده است. در طول 43 سال مصرف نیکوتین به نمونه‌های غافلگیرکننده‌ی بسیار زیادی برخوردم. چند روز بعد از اینکه ترک کردم و صادقانه با واقعیت زندگی همراه با نیکوتین نگاه کردم، از خداوند درخواست کردم که کمکم کند تا برای امروز نیکوتین مصرف نکنم و کمکم کند تا عصبانی نشوم.

وقتی روزها گذشت تازه متوجه شدم که ایمان و اعتمادم به نیروی برتر روز به روز بیشتر شده است و وقتی سیگار نکشیدم اتفاقی خاصی نیفتاد. وقتی این ایمان و اعتماد رشد کرد فهمیدم که "به مرور به این باور رسیدم" و این را به خاطر مصرف سیگار قبلا تجربه نکرده بودم. با این که بعضا فکر میکنم که چه اتفاقی برای سلامت عقل من افتاده است، ولی اطمینان دارم که اعتقاداتم آنقدر قوی هست که مرا یک روز دیگر پاک از نیکوتین نگه دارد.

مرتبه‌ی جدیدی از اعتقادم به نیروی برترم کمک میکند تا در مسیر بهبودی قدم بردارم.

 

ترجمه : امیر.ص