ورود ثبت

ورود

انجمن مشاوره و آموزش ترک آسان سیگار

logo-nikotin2

جمعه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
Friday, 17 August 2018
سخن روز
با مصرف نکردن نیکوتین ما یاد میگیریم که خودمان را دوست داشته باشیم.
اجبار به مصرف نیکوتین شش برابر قویتر از الکل و قدرت اعتیاد به نیکوتین هم ردیف با هروئین است؟
ازشما دعوت می کنیم در جلسات ما شرکت کنید. رهایی از نیکوتین را حق خود بدانید.
یا می خواهید قطع مصرف کنید؟ آیا قطع مصرف کرده اید، اما نمی توانید در ترک باقی بمانید؟ آیا به حمایت نیاز دارید؟
ما به مرور دریافتیم که مصرف نیکوتین یک عادت کوچک نیست و یک اعتیاد عظیم است.

صدقه یا کمک داوطلبانه ؟

 

آیا این دو واقعاً با هم متفاوتند؟ از نظر من بله. علیرغم اینكه انجمن نیكوتینی‌های گمنام یك سازمان غیرانتفاعی می‌باشد، اما ما به هیچ‌وجه پولی به عنوانِ کمک از جانبِ كسانی كه عضو انجمنِ ما نیستند، قبول نمی‌كنیم.

به عنوان یك عضو انجمن، با مشکلات بسیاری رو به رو هستم، بنابراین برای اهداف و آرمان‌های مشخص، مبالغی را به انجمن هدیه می‌دهم و این‌ یعنی نیكوكاری و خیرات. البته انجمن نیكوتینی‌های گمنام یك سازمان خیریه نیست. به عنوان یه عضو NicA ، من وقت، تجربه، نیرو، امید و پولم را به گروهم و خدمات جهانی هدیه می‌كنم. نیكوتینی‌های گمنام انجمنی از افرادی است كه مسئولِ هزینه‌های خود هستند.

سنتِ هفتم به ما خاطرنشان می‌كند كه ما از طریق كمك‌های داوطلبانه اعضا متکی به خود هستیم. ما حمایت‌های مالی خارجی را نمی‌پذیریم، هیچ پولی برای مصارف‌مان پس‌انداز نمی‌كنیم، و  به هیچ‌وجه به دنبالِ سرمایه‌گذاری و كسبِ درآمد نیستیم. ما از طریق اعضای حمایت‌گر خود مورد حمایت واقع می‌شویم و از این طریق است كه می‌توانیم پیام انجمن را به معتاد به نیكوتینی كه هنوز در عذاب است، برسانیم.

 

آلیسیا آر

از توماس KY

مترجم : پیام ص