ورود ثبت

ورود

انجمن مشاوره و آموزش ترک آسان سیگار

logo-nikotin2

جمعه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
Friday, 17 August 2018
سخن روز
با مصرف نکردن نیکوتین ما یاد میگیریم که خودمان را دوست داشته باشیم.
اجبار به مصرف نیکوتین شش برابر قویتر از الکل و قدرت اعتیاد به نیکوتین هم ردیف با هروئین است؟
ازشما دعوت می کنیم در جلسات ما شرکت کنید. رهایی از نیکوتین را حق خود بدانید.
یا می خواهید قطع مصرف کنید؟ آیا قطع مصرف کرده اید، اما نمی توانید در ترک باقی بمانید؟ آیا به حمایت نیاز دارید؟
ما به مرور دریافتیم که مصرف نیکوتین یک عادت کوچک نیست و یک اعتیاد عظیم است.

متخلفِ تكراري

 

مانند بسياري از معتادان به نيكوتين دیگر، من هم بارها و‌ بارها ترک کردم! مي‌كشيدم و ترك مي‌كردم، مي‌كشيدم و ترك مي‌كردم، مي‌كشيدم و ترك مي‌كردم، تا اينكه خسته شدم. بايد اقرار كنم اين روند مرا وادار كرد تا بفهمم واقعا‌ چه چيز در حالِ وقوع است. دریافتم بايد متوقف شوم.  بر این عقیده بودم كه اگر سيگار کشیدن را متوقف كنم غمگين خواهم شد و زندگي‌مثل قبل نخواهد بود و ديگر قادر نخواهم بود با دوستانِ مصرف‌كننده‌ در ارتباط باشم! اما عاقبت فهميدم داستان چیست! خسته شده بودم به اين دليل كه خود را خسته كرده بودم و كلافه از رفتن های متوالي بهِ پنجره‌ی اتاقم براي کشیدن سيگار؛ اينجا بود كه متوجه شدم اسير و زنداني نيكوتين شده ام. لذا مجبور بودم در این مورد كاري بكنم ...

مجبور بودم  از اين زندان رهایی یابم و از اسارت اين ماده‌ي مخدر خلاص شوم. ماده‌ مخدری كه مرا به شدت معتاد كرده بود و در ترس از این که مبادا هرگز قادر به قطع مصرف نباشم زندانی کرده بود. اين برنامه‌ي بهبودي را چند ماه دنبال كردم، و نهايتاً تصميم  گرفتم و با انتخاب يك راهنما، عملاً از كسي خواستم كمكم كند تا قدم‌ها را  كار كنم. بدین گونه بطور جدي زندگي روحاني خود را آغاز کردم و دیگر به زندگي قبل فكر نكردم.

اکنون شاهدِ به وقوع پيوستن تعدادي از وعده‌های برنامه در زندگي‌ هستم. روزهاي  سختِی را پشت سر گذاشتم، روزهايي كه افکارم مي‌گفت يك نخ سيگار مي‌تواند تمامِ بار و خستگي‌ فيزيكي و عاطفيم را تسكين دهد، اما من به نيرويي برترم اعتماد داشتم و از حضور او آگاه بودم. وقتی براي جاري شدن‌ِ خواست و اراده‌ي او در زندگي‌ دعا مي‌كنم و از او درخواست قدرتی که بتوانم خواست و اراده او را به انجام برسانم مي‌كنم ... يقين دارم كه مرا تنها نخواهد گذاشت.

آموخته‌ام كه من نيز معتادي چون ديگر معتادان هستم. من فقط گوش مي‌كنم، به طور مرتب در جلسات شرکت می کنم و بطور مستمر از ابزارهاي برنامه استفاده مي‌كنم.  امروز و هر روز به آن ها عمل می کنم، زیرا از نو متولد شده ام. کمتر از يكسال است که از نو زاده شده‌ام. بيش از چهل سال نيكوتين مصرف‌كردم. چطور ممكن است بدانم كه چگونه مي‌توان مانند يك كودك ده ساله زندگي كرد؟ دو راه بيشتر ندارم، يا بايد اين موضوع را به خاطر بسپارم و يا دوباره دردسر بزرگي براي خود درست كنم! اين دليلِ عضويت ما در اين برنامه است. هر آنچه كه به تنهايي نمي‌توانم انجام دهم، با كمكِ يگديگر قادر به انجامش خواهيم شد. هر گاه خيال مي‌كنم بزرگ شده‌ام و براي خود كسي شده‌ام، به من يادآور مي‌ شويد كه هنوز تازه وارد هستم و لازم است صبر كنم.

 

ویکی 

از جلسات آنلاین آنجمن

مترجم : پیام ص