ورود ثبت

ورود

انجمن مشاوره و آموزش ترک آسان سیگار

logo-nikotin2

دوشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
Monday, 20 May 2019
سخن روز
بیماری‌اعتیاد،بیماری‌درک است.وقتی قوه‌ادراک مختل‌شود در انتخاب‌دچار سردرگمی‌شده و بدرستی قادربه انتخاب‌های صحیح نیستیم
در برابر نیکوتین عاجزم، امّا در برابر انتخاب های مسئولانه خیر
اگر دعاهای صبحگاهی دوران مصرف نبود به نیکوتینی‌های گمنام راه پیدا نمی‌کردم
با مصرف نکردن نیکوتین ما یاد میگیریم که خودمان را دوست داشته باشیم.
اجبار به مصرف نیکوتین شش برابر قویتر از الکل و قدرت اعتیاد به نیکوتین هم ردیف با هروئین است؟

فقط برای امروز

فقط برای امروز

 

امروز 21 روز است که نیکوتین مصرف نکرده ام. شنیده ام سه هفته زمان لازم است تا رفتاری در ما بصورت عادت در آید. امروز چندین بار وسوسه مصرف نیکوتین شدم. از ابتدای روز پریشان افکار آشفته بودم. فکر خریدن یک پاکت سیگاربه سرم زده بود. اما معجزه ای رخ داد و به دعا و ارتباط با نیروی برتر پرداختم. اگر به وسوسه مصرف پاسخ مثبت داده بودم با اولین پک تمام درد و بدبختی های مصرف نیکوتین دوباره گریبان گیرم می شد. ناراحتی ریه ام را که با قطع مصرف نیکوتین رو به بهبود رفته بود را به یاد آوردم. بخاطر آوردم که با رهایی از اعتیاد نیکوتین قادر به انجام کارهای بسیاری هستم. فقط برای امروز تصمیم گرفته ام بدون مصرف نیکوتین زندگی کنم.

 

 

فصلنامه - هفت مطلب - نسخه شهریور 1395