ورود ثبت

ورود

انجمن مشاوره و آموزش ترک آسان سیگار

logo-nikotin2

جمعه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
Friday, 17 August 2018
سخن روز
با مصرف نکردن نیکوتین ما یاد میگیریم که خودمان را دوست داشته باشیم.
اجبار به مصرف نیکوتین شش برابر قویتر از الکل و قدرت اعتیاد به نیکوتین هم ردیف با هروئین است؟
ازشما دعوت می کنیم در جلسات ما شرکت کنید. رهایی از نیکوتین را حق خود بدانید.
یا می خواهید قطع مصرف کنید؟ آیا قطع مصرف کرده اید، اما نمی توانید در ترک باقی بمانید؟ آیا به حمایت نیاز دارید؟
ما به مرور دریافتیم که مصرف نیکوتین یک عادت کوچک نیست و یک اعتیاد عظیم است.

فقط برای امروز

فقط برای امروز

 

امروز 21 روز است که نیکوتین مصرف نکرده ام. شنیده ام سه هفته زمان لازم است تا رفتاری در ما بصورت عادت در آید. امروز چندین بار وسوسه مصرف نیکوتین شدم. از ابتدای روز پریشان افکار آشفته بودم. فکر خریدن یک پاکت سیگاربه سرم زده بود. اما معجزه ای رخ داد و به دعا و ارتباط با نیروی برتر پرداختم. اگر به وسوسه مصرف پاسخ مثبت داده بودم با اولین پک تمام درد و بدبختی های مصرف نیکوتین دوباره گریبان گیرم می شد. ناراحتی ریه ام را که با قطع مصرف نیکوتین رو به بهبود رفته بود را به یاد آوردم. بخاطر آوردم که با رهایی از اعتیاد نیکوتین قادر به انجام کارهای بسیاری هستم. فقط برای امروز تصمیم گرفته ام بدون مصرف نیکوتین زندگی کنم.

 

 

فصلنامه - هفت مطلب - نسخه شهریور 1395