ورود ثبت

ورود

انجمن مشاوره و آموزش ترک آسان سیگار

logo-nikotin2

شنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
Saturday, 18 August 2018
سخن روز
با مصرف نکردن نیکوتین ما یاد میگیریم که خودمان را دوست داشته باشیم.
اجبار به مصرف نیکوتین شش برابر قویتر از الکل و قدرت اعتیاد به نیکوتین هم ردیف با هروئین است؟
ازشما دعوت می کنیم در جلسات ما شرکت کنید. رهایی از نیکوتین را حق خود بدانید.
یا می خواهید قطع مصرف کنید؟ آیا قطع مصرف کرده اید، اما نمی توانید در ترک باقی بمانید؟ آیا به حمایت نیاز دارید؟
ما به مرور دریافتیم که مصرف نیکوتین یک عادت کوچک نیست و یک اعتیاد عظیم است.

اجازه دادن

اجازه دادن
 
     همانطور که از کائنات برای رهایی از نا امیدی طلب کمک می کردم به ناگاه احساس بدی پیدا کردم. زندگیم به طرز مشقت باری غیرقابل اداره شده بود. اندکی رهایی از درد ناشی از مصرف نیکوتین در سینه ام احساس کردم. به سمت کامپیوتر رفتم تا برای دریافت کمک وارد یکی از جلسات اینترنتی نیکوتینی های گمنام شوم. یک جلسه ی آنلاین پیدا کردم. نزدیک به شروع شدن بود. وقتی به اتاق مجازی جلسه وارد شدم، حدود بیست نفر در در آن جلسه حضور داشتند. دوستانی که از بودن با یکدیگر خوشحال بودند.
از خود پرسیدم آیا این افراد قطع مصرف نیکوتین کرده‌اند؟ من طالب آنچه را آنان داشتند بودم. مصرف نیکوتین من به شدت غیر قابل کنترل شده بود. از همه فاصله گرفته و منزوی شده بودم. زندگیِ دیگری جز زندگی دراعتیاد نداشتم. با این حال، از نیروی برترم شنیدم که میگفت"اجازه بده". و من معنی آنرا می دانستم. اجازه دهم که خوب باشم، این فرآیند آشکار شود و اجازه دهم تا قدرت اعضای جلسه کمکم کند و به این برنامه اعتماد کنم. به عنوان اعضایی که رهایی از اعتیاد نیکوتین را برای یکدیگر جشن میگیریم، عشق را با یکدیگر تجربه می کنیم.
     سه هفته رهایی از نیکوتین؟! در اینجا حتما چیزی کار می کند که این افراد رهایی از اعتیاد قدرتمند نیکوتین را جشن می گیرند. وقتی خود را معرفی کردم مورد تشویق و خوشآمدگویی گرم اعضا قرار گرفتم. تنها کاری که انجام دادم حضور مرتب در جلسات بود.
     اکنون دریافته ام اجازه دادن به یک نیروی برتر که بتواند مرا با هدایت به یک جلسه در مسیر بهبودی قرار دهد یک تحول عظیم در زندگیست. تمایل قدم بزرگی بود که می توانستم به عنوان یک معتاد به نیکوتین بردارم تا با رهایی از اعتیاد نیکوتین از یک زندگی سالم بدون مصرف نیکوتین برخوردار باشم و به ایمان برسم.
از نیکوتینی های گمنام سپاسگزارم.
برای امروز،
تمایل دارم تا اراده ی نیروی برتر در زندگیم کار کند و ایمان بیاورم که فرآیند بهبودی به همان گونه که لازم است در حال انجام است.
 
فصلنامه-هفت-مطلب -نسخه شهریور۱۳۹۵