ورود ثبت

ورود

انجمن مشاوره و آموزش ترک آسان سیگار

logo-nikotin2

یکشنبه, ۰۳ تیر ۱۳۹۷
Sunday, 24 June 2018
سخن روز
با مصرف نکردن نیکوتین ما یاد میگیریم که خودمان را دوست داشته باشیم.
اجبار به مصرف نیکوتین شش برابر قویتر از الکل و قدرت اعتیاد به نیکوتین هم ردیف با هروئین است؟
ازشما دعوت می کنیم در جلسات ما شرکت کنید. رهایی از نیکوتین را حق خود بدانید.
یا می خواهید قطع مصرف کنید؟ آیا قطع مصرف کرده اید، اما نمی توانید در ترک باقی بمانید؟ آیا به حمایت نیاز دارید؟
ما به مرور دریافتیم که مصرف نیکوتین یک عادت کوچک نیست و یک اعتیاد عظیم است.

تقویتی که آرزو می کردیم

کنفرانس خدمات جهانی ما در آکرونِ کلیولند یک بار دیگر چیزی که احتیاج داشتیم و تقویتی که آرزو می کردیم را برای ما فراهم کرد. این بعد از سی سال بود که با وجود خستگی ای که از مشکلات جلسه ی خانگی داشتم اتفاق افتاد. می دانم که هیچگاه نشنیده اید که من اینطور صحبت کنم. این در یک آخر هفته در آکرون تغییر کرد.

خیلی از شما از ما تشکر کردید بابت آهنگی که در کنفرانس خواندیم.

این هم قطعه ی متعالی:

بس کن به نام عشق

قبل از اینکه قلبم را بشکنی

چون کشیدن سیگار کار منطقیای نیست

عزیزم، من به کاری که میکنی آگاهم

هر زمان که پکی بر تو میزنم

بستههایی که در خیابان است را میبینم

دود دمنده بر دیگران

اما این بار قبل از اینکه به سمت تو بیایم

آنقدر باهوشم که فرار کنم

از تو

با خود تکرار کن

من به تو احتیاج ندارم

با خود تکرار کن

به زودی از تو خواهم گذشت

بس کن به نام عشق

قبل از اینکه قلبم را بشکنی

بس کن به نام عشق

قبل از اینکه قلبم را بشکنی

با خود تکرار کن

با خود تکرار کن

وقتی که بسته تمام شده

و شب تاریک است

و کبریت تنها نوری است که میبینم

نه، نمیترسم

نه، نمیترسم

تنها تا وقتی که ایستادی

کنار من بایست

اوه، نیروی برتر، کنار من بایست

اوه، همین الان، کنار من بایست

کنار من بایست

اگر آسمان بالاسر که به آن مینگریم

جست زند و بیفتد

و کوه ها فرو ریزد

در دریاها؛

من سیگار روشن نمیکنم و نمیترسم

قطره اشکی نمیریزم

فقط تا زمانی که با آن رو به رو شوم

از سیگار رها

اوه، نیروی برتر، کنار من بایست

وقتی که در مشکل هستم

کنار من نمی ایستی؟

اوه، همین الان، کنار من بایست

کنار من بایست

اوه، نیروی برتر، کنار من بایست

اوه، کنار من بایست، کنار من بایست

فصلنامه - هفت مطلب

شهریور ۹۵
 
با تشکر از امیر.ص