ورود ثبت

ورود

انجمن مشاوره و آموزش ترک آسان سیگار

logo-nikotin2

دوشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
Monday, 20 May 2019
سخن روز
بیماری‌اعتیاد،بیماری‌درک است.وقتی قوه‌ادراک مختل‌شود در انتخاب‌دچار سردرگمی‌شده و بدرستی قادربه انتخاب‌های صحیح نیستیم
در برابر نیکوتین عاجزم، امّا در برابر انتخاب های مسئولانه خیر
اگر دعاهای صبحگاهی دوران مصرف نبود به نیکوتینی‌های گمنام راه پیدا نمی‌کردم
با مصرف نکردن نیکوتین ما یاد میگیریم که خودمان را دوست داشته باشیم.
اجبار به مصرف نیکوتین شش برابر قویتر از الکل و قدرت اعتیاد به نیکوتین هم ردیف با هروئین است؟

شادي، نوري در تاريكي

 

در همان زمان كه تاريكترين ابر در مسير نقره‌اي خويش به پيش مي‌رود

شادي در مسير خطا‌گونه‌ی نادرست آدمي مي‌درخشد،

بگذار رها شوم يا مسيري ديگر برگزينم.

زماني كه ما در گذشته‌ی

پرآشوب مي‌زيستيم،

منظره‌ی راز زيباي زندگي را از كف مي‌داديم.

نگران و بخت برگشته، به كوره راهي مي‌خزيديم.

مرا بنگر وقتي كه در راه جلسه‌اي هستم،

با گام‌هايي بلند و مطمئن.

آگاه باش،

بيماري تو سخن مي‌گويد،

ما را با ناتواني در برابر وحشت سرگردان مي‌كند،

من شادمانم كه اينجايم و در ميان مردگان نيستم.

ما بايد از حيات سرخوش شويم.

گذرگاه نوين زندگي‌ات را طي كن،

اين دوازده منزل

گنجينه‌اي باشكوه است.

ملالت و آشوب،

تو را به آتش كشيده است.

رخصت ده

تا شادي

اميد را درونت بدمد.

آفتاب طالع

چونان هميشه

رخ خواهد نمود.

به سوي بيمناكي گام بر ندار

كه اين مرگ‌انديش

بانگ جرس نابخردي‌ ماست.

آن هنگام كه ما

با انديشه‌هاي معيوب‌مان به ستيز بر مي‌آييم

به وفور روح شادماني خالي و ما پر مي‌شويم از پريشان‌حالي

هيچ‌گاه مبارزه را ترك مكن.

اميدواري

ابرها را رهسپار خواهد كرد و شادماني

نور خواهد آورد.

سيلاب خشم

آرامش را غرقه مي‌سازد.

اما آن هنگام كه،

ما مشتاقيم،

عشق خداوند

سويداي دلمان خواهد شد.

 

نسخه ی 2016 June

(با تشکر از پیام ص برای ترجمه روان این متن)