ورود ثبت

ورود

انجمن مشاوره و آموزش ترک آسان سیگار

logo-nikotin2

دوشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
Monday, 20 May 2019
سخن روز
بیماری‌اعتیاد،بیماری‌درک است.وقتی قوه‌ادراک مختل‌شود در انتخاب‌دچار سردرگمی‌شده و بدرستی قادربه انتخاب‌های صحیح نیستیم
در برابر نیکوتین عاجزم، امّا در برابر انتخاب های مسئولانه خیر
اگر دعاهای صبحگاهی دوران مصرف نبود به نیکوتینی‌های گمنام راه پیدا نمی‌کردم
با مصرف نکردن نیکوتین ما یاد میگیریم که خودمان را دوست داشته باشیم.
اجبار به مصرف نیکوتین شش برابر قویتر از الکل و قدرت اعتیاد به نیکوتین هم ردیف با هروئین است؟

فعال بودن

 

پس از هزاران بار تلاش‌هاي ناموفق براي قطع نيكوتين، من در جلسه‌ انجمن نيكوتيني‌هاي گمنام بودم و سرانجام سپيده‌دم رهايي از نيكوتين در زندگي من طلوع كرد، من مسيري پيش رويم داشتم و سفر بهبودي من آغاز شد. اين سفر چگونه آغاز گرديد؟ با قدم يك، اقرار كردن به كمبود قدرتم در مقابل نيكوتين. سپس آگاهي يافتم از چگونگي ناتواني‌ام در مقابل نيكوتين. هر چه بيشتر در جلسات حضور پيدا كردم، بيشتر و بيشتر اين واقعيت را فهميدم كه من هيچ كنترلي بر روي بيماري اعتيادم ندارم.

حضور در جلسات روند مصرف نيكوتين مرا در هم كوبيد. من ديگر نه از مصرف نيكوتين لذت مي‌بردم و نه از آن متنفر بودم. به وضوح مصرف نيكوتين مرا از زندگي‌ام ربوده بود. هرقدر كه در جلسات به موقع حاضر مي‌شدم، بيماري اعتياد مهارنشدني‌ام به سوي نابودي پيش مي‌رفت. من در درگيري ميان «محصور كردن وسوسه‌ها» و «نفرت از خود به خاطر تسليم شدن به وسوسه‌ها» بي طرف ماندم.

به نظر مي‌رسيد اين روش، تنها راه برون رفت از مواجهه با وسوسه، آشفتگي و حساسيت بود. من عشق و حمايتي بي‌قيد و شرط از خداوندي كه درك مي‌كردم، انجمن نيكوتيني‌هاي گمنام و راهنمايم دريافت كردم. آنها درك مي‌كردند كه من چه مسيري را طي مي‌كنم. من صحبت‌هاي زيادي راجع به تسليم شدن، جشن گرفتن بهبودي و برنامه‌ريزي براي روز اول رهايي از نيكوتين شنيدم ... برنامه‌ريزي؟ تسليم؟ جشن گرفتن ؟

و بنابراين من تصميم گرفتم براي تميز كردن خانه‌ام از زيرسيگاري‌ها، فندك‌ها و هرچيزي كه به مصرف نيكوتين ارتباط داشت. من لباس‌هايي را كه قصد داشتم در چند روز اول رهايي از نيكوتين به تن كنم، شسته و مرتب كرده و كنار گذاشتم. روز اول قرار بود چه روزي باشه؟ من يكي از معتادان به نيكوتيني بودم كه تاريخي براي ترك نيكوتين در نظر گرفته بود. هنگامي كه در جلسات تاريخ مذكور را اعلام كردم، مورد تحسين و تشويق ديگران قرار گرفتم و رفتار آنها به من قوت قلب داد. من حمايت شدم، تا از ابزارهاي برنامه استفاده كنم.

من راجع به انجام كارها به شيوه‌هاي جديد و تغيير عادات روزمره مطالب زيادي آموختم. روز اولي كه از نيكوتين رها شدم، دوش گرفتم، دندانهايم را مسواك زدم، لباس مرتب پوشيدم، يك نوشيدني پروتئيني خوردم و از در خانه بيرون رفتم. در اتومبيلم كه به سمت كارم در حركت بودم، قرص نعناع و آدامس استفاده كردم. من حتي از مسير جديدي به سمت محل كارم حركت كردم. در محل كارم بلافاصله وظايف روزانه‌ام را شروع كردم. من براي زمان‌هاي استراحتم و براي زماني كه مي‌خواستم از محل كارم تعطيل شوم، برنامه‌ريزي كردم. من فقط براي 24 ساعت برنامه‌ريزي نمودم. من دعاي آرامش را خواندم، از نيروي برترم كمك خواستم، در جلسات حضور يافتم، خودم را سرگرم كردم، و با عبور از ميان وسوسه‌ها زندگي را به پيش بردم. فعال بودن براي من كار كرد، و حمايت انجمن نيكوتيني‌هاي گمنام مرا از هفته اول و ماه اول عبور داد. و هم اكنون يازده سال و نيم رها بودن از نيكوتين را جشن مي‌گيرم.

 

مجله هفت مطلب نسخه 2016 June