ورود ثبت

ورود

انجمن مشاوره و آموزش ترک آسان سیگار

logo-nikotin2

دوشنبه, ۰۱ مرداد ۱۳۹۷
Monday, 23 July 2018
سخن روز
با مصرف نکردن نیکوتین ما یاد میگیریم که خودمان را دوست داشته باشیم.
اجبار به مصرف نیکوتین شش برابر قویتر از الکل و قدرت اعتیاد به نیکوتین هم ردیف با هروئین است؟
ازشما دعوت می کنیم در جلسات ما شرکت کنید. رهایی از نیکوتین را حق خود بدانید.
یا می خواهید قطع مصرف کنید؟ آیا قطع مصرف کرده اید، اما نمی توانید در ترک باقی بمانید؟ آیا به حمایت نیاز دارید؟
ما به مرور دریافتیم که مصرف نیکوتین یک عادت کوچک نیست و یک اعتیاد عظیم است.

در ايران يك بذر تبديل به باغ شده است ...

*** مقاله زیر در بهار سال 1392 با درخواست دفتر خدمات جهانی توسط یکی از اعضای انجمن در مورد تاریخچه پیدایش انجمن نیکوتینی­های گمنام ایران به دفتر خدمات جهانی ارسال گردید و در دی­ماه 1392 در فصلنامه Seven Minutes «هفت مطلب» به چاپ رسید.

* نيكوتيني­هاي گمنام،

بذری که در ایران تبديل به باغ شده است ...

   در تابستان سال 1999 میلادی (1378 شمسی) يكي از اعضای ايراني كه در برنامه ­های 12 قدمی ايالات متحدة آمريكا شركت كرده بود، تعدادي از نشريات نيكوتيني­هاي گمنام را با خود به ایران آورد. یک سال بعد اولين جلسة فارسي زبان انجمن نیکوتینی­های گمنام شامل 4 عضو در پايتخت ايران (تهران) و در منزل يكي از اعضا برگزار گردید.

   به زودي جلسات نیکوتینی­های گمنام به استان­هاي قم، اراك، شيراز و اصفهان راه پیدا کرد. در آن زمان، نشريات ما ناچيز بود و قادر به برقراري ارتباط با دفتر خدمات جهاني نیکوتینی­های گمنام «NAWS» نبوديم و از کلمه اختصاری NIA[1]        براي شناسايي اعضا استفاده مي­كرديم و خود را به عنوان "سيگاری سابق" معرفي مي­كرديم.

   در سال 2004، يكي از اعضای انجمن نامه­اي به دفتر خدمات جهانی نوشت و چگونگي برقراري ارتباط با وب­سايت خدمات جهاني را سؤال نمود. زماني كه با ­سايت خدمات جهانی مرتبط شديم، درخواست نشريات نموديم. نشريات توسط یکی از خدمتگزاران دفتر خدمات جهانی به نام Joe- S «كه ديگر در بين ما نيست» برايمان ارسال شد. (رحمت خدا بر او)

  پس از دريافت نشريات، شروع به ترجمة نموده و يك نسخه از هر یک را در بخش فارسی وب­سايت خدمات جهاني قرار داديم.

   با ترجمة نشريات متوجه شديم طبق رای وجدان گروه دفتر خدمات جهانی، کلمه اختصاری معرف انجمن NicA و عنوان شناسایی اعضاء انجمن "معتاد به نیکوتین" می­باشد. زماني كه اين موضوع با دفتر مرکزیNIA در تهران در میان گذاشته شد، بعضي از گروه­هاي NIA به NicA تغيير نام دادند و بعضی دیگر ترجیح دادند همچنان از کلمه اختصاری NIA و عنوان "نیکوتینی سابق" استفاده کنند، اما در عین حال از نشریات ترجمه شده NicA استفاده مي­کنند.

   اولين شورای منطقه­اي NicA ايران، در سال 2008 میلادی (1386 شمسی) با شرکت نمایندگان گروه­های خوزستان، اراك، البرز و اصفهان تشکیل گردید. در حال حاضر 210 گروه NicA و 150 گروه NIA در ايران برگزار می­گردد. مي­توانيد جزوه­های فارسي زبان را در بخش فارسی وب­سايت دفتر خدمات جهاني به آدرس زیر مطالعه نمایيد.

www.nicotine-anonymouse.org


[1] - اصطلاح NIA  در ابتدا به عنوان يك خطا در ترجمه در نظر گرفته شد كه حرف"c" در NicA حذف شده، اما بعضي از گروه­ها ترجيح دادند همچنان از NIA استفاده كنند.