ورود ثبت

ورود

انجمن مشاوره و آموزش ترک آسان سیگار

logo-nikotin2

شنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
Saturday, 18 August 2018
سخن روز
با مصرف نکردن نیکوتین ما یاد میگیریم که خودمان را دوست داشته باشیم.
اجبار به مصرف نیکوتین شش برابر قویتر از الکل و قدرت اعتیاد به نیکوتین هم ردیف با هروئین است؟
ازشما دعوت می کنیم در جلسات ما شرکت کنید. رهایی از نیکوتین را حق خود بدانید.
یا می خواهید قطع مصرف کنید؟ آیا قطع مصرف کرده اید، اما نمی توانید در ترک باقی بمانید؟ آیا به حمایت نیاز دارید؟
ما به مرور دریافتیم که مصرف نیکوتین یک عادت کوچک نیست و یک اعتیاد عظیم است.

باورهائي در مورد قدم سوم...

پروردگارا از اسارت  خود رهایم کن، کمکم کن خود را به روح تو بسپارم، کمکم کن تا در این دنیا اعمال نیک داشته و مهربان باشم، کمکم کن تابتوانم به آنان که در عذابند کمک کنم، شهامتم بده تا با زندگی روبرو و از آن گریزان نباشم، درد را بپذیرم تا عشق را در آن پیدا کنم، از ترس و وسواس رهایم کن. امروز افکارم را الهام ببخش و آن را هدایت کن و بگذار از دلسوزی به حال خود، ناصافی و خودپرستی رها باشم، راه صبر، انعطاف، مهربانی و عشق را نشانم بده. برای همه کسانی که با ایشان نامهربان بودم دعا میکنم و برای آنان همان صلحی را که در جستجویش هستم خواهانم.

من عاشق اين دعا هستم. خط به خط آن همانند يك نقشة راهنما براي جادة زندگيست. جملة مورد علاقهي من: "مرا از بند خودم رها كن، به من كمك كن تا براي رسيدن به معنويت ها، شور و نشاط و شجاعت، منيّت ها را كنار بگذارم".
اين دعا به من مي گويد به خودم كمك كنم و با تمام وجود بخواهم كه نيروي برتر مرا از راه نادرستي كه پيش گرفته ام رهايي داده و در زندگي ام تحول ايجاد كند.
من از اين دعا استفاده كردم تا اين قدم را بسيار پرشور تجربه كنم. ايدة تسليم شدن را دوست نداشتم، پس بايد براي آنچه واقعاً حقيقت داشت تلاش مي كردم. من قبلا عمرم و اراده ام را تسليم كرده بودم، چون تسليم نيكوتين شده بودم.
من عمرم را در مصرف نيكوتين هدر داده بودم.
اما به يكباره همة اين حقايق را متوجه شدم و بنابراين به اين نتيجه رسيدم كه تسليم شدن در برابر يك چيز مثبت و سودمند برايم آسان تر است. همسرم نيز مواد مخدر مصرف مي كرد و من هميشه به اين فكر مي كردم كه چگونه او هيچوقت نمي خواهد قطع مصرف كند! اين درگيري با نيكوتين تا كي ادامه خواهد داشت و چطور است يك بار ديگر براي بازگشت به زندگي قبلي ام تلاش كنم؟
من بايد دوباره كنترل زندگي ام را به دست گيرم، تلاش كنم تا ارادة گذشته ام را بدست آورم و روي صندلي راننده بنشينم. (خودم کنترل زندگيم را بدست بگیرم) همسرم هرچه مي خواهد انجام دهد. او هم مانند من نيروي برتر دارد. من فعلاً بايد روي زندگي خودم تمركز كنم و به بهبودي خودم فكر كنم.
چون تا وقتي بهبود پيدا نكنم نمي توانم به او نيز كمك كنم. من روي بسياري از چيزها در زندگي ام كنترل بسيار كمي دارم و من مي دانم كه هر زمان در صندلي راننده هستم، اغلب راهم را گم مي كنم. اما اين را هم مي دانم كه من  يك جی.پی.اس قوي و هوشيار به نام خداوند دارم كه اگر منيّت ها را كنار بگذارم، كمتر راه را گم مي كنم، چون او به من كمك خواهد كرد.

Tracy   (جلسات اينترنتي)


فرصت بازگشت به زندگي را از دست ندهيد!!
اين امكان پذير است اگر شما تلاش كنيد.