ورود ثبت

ورود

انجمن مشاوره و آموزش ترک آسان سیگار

logo-nikotin2

شنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
Saturday, 18 August 2018
سخن روز
با مصرف نکردن نیکوتین ما یاد میگیریم که خودمان را دوست داشته باشیم.
اجبار به مصرف نیکوتین شش برابر قویتر از الکل و قدرت اعتیاد به نیکوتین هم ردیف با هروئین است؟
ازشما دعوت می کنیم در جلسات ما شرکت کنید. رهایی از نیکوتین را حق خود بدانید.
یا می خواهید قطع مصرف کنید؟ آیا قطع مصرف کرده اید، اما نمی توانید در ترک باقی بمانید؟ آیا به حمایت نیاز دارید؟
ما به مرور دریافتیم که مصرف نیکوتین یک عادت کوچک نیست و یک اعتیاد عظیم است.

نامه تشكر برای NicA...

من فوق العاده هيجان زده ام و تا ابد سپاسگزارم، از اينكه  مي گويم در 25 آوريل 2010 در حدود ساعت 10 صبح براي آخرين بار سيگار مصرف كردم،‌ بعد از ده ها هزار سيگاري كه قبلاً مصرف كرده بودم! واقعاً هيچ ايده و اميدي براي قطع مصرف نداشتم. بوي بد سيگار هميشه با من همراه بود، روحم از قرار داشتن در اين وضعيت كه بدون هيچ پيش بيني، فكر يا ذهنيت قبلي به آن راه يافته بودم، خسته شده بود. در اين شرايط بودم كه روشنايي ضعيفي از اميد، عمل و راهي براي ماندن بر تصميم پيدا كردم. آنچه واقعاً در جستجوي آن بودم اين بود كه چگونه بر تصميم بمانم؟ چگونه يك زندگي خالي از نيكوتين بدست آورم و هميشه در مسيري كه پيش روي من قرار مي گيرد قدم بردارم؟ اين سخت ترين معماي جهان بود.
از اولين جلسه اي كه شركت كردم، يك چيز را ياد گرفتم: من تنها نبودم. افراد زيادي براي راهنمايي من بودند. يك دنيا ايده هاي تازه كه دقيقاً مختص من بودند، برنامه اي طراحي شده بود فقط براي من، همه چيز عالي بود. همة اين برنامة جادويي هيچ هزينه اي هم نداشت. تمام آنچه بايد انجام مي دادم مشخص بود، روز به روز، دقيقه به دقيقه، هفته به هفته، قبل از اينكه من آنچه داشت برايم اتفاق مي افتاد را درك كنم، من گريه مي كردم، مي خنديدم، من داشتم سموم را از بدنم بيرون مي كردم، من عميق نفس مي كشيدم، آب مي نوشيدم، و چه مزة فوق العاده اي داشت! اين حس ها حكايت از حضور چيز عجيبي داشت. نمي توانستم بگويم كه دقيقاً چيست. اما شبيه هيچ يك از حس هايي كه قبلاً تجربه كرده بودم نبود. با ترس همراه بود اما هيجان داشت. كمي در برابرش ناتوان مي شدم اما درست در همان زمان باعث نشاطم مي شد. هنوز من نتوانسته بودم آن را درك كنم. اشتياق داشتم، اما گاهي عصباني مي شدم، لحظاتي را گريه مي كردم، اما هيچ چيز نتوانست اين احساس جديد كه مرا تحت تأثير قرار داده بود سركوب كند.
اين همان موفقيت بود. حس آزادي بود.
همان چيزي بود كه هميشه به دنبالش بودم. هرچند در نزديكيم حضور داشت اما واقعاً آن را درك نمي كردم.
تشكر فراوان از تمام اعضاي انجمن، از گذشته تا آينده و همچنين تشكر كنم از تمام مؤسسان خوش فكر و هوشيار جلسات اينترنتي.
Michele H.
VONR (جلسات اينترنتي)

 

بخشي از كتاب پایه نيكوتيني هاي گمنام:
« من به مدت 3 سال به جلسات آمدم اما هنوز نتوانسته بودم قطع مصرف كنم، تا اينكه سرانجام فهميدم درست است، من نمي توانستم به تنهایی قطع مصرف كنم.»

بخشي از كتاب پایه نيكوتيني هاي گمنام:

« من به مدت 3 سال به جلسات آمدم اما هنوز نتوانسته بودم قطع مصرف كنم، تا اينكه سرانجام فهميدم درست است، من نمي توانستم به تنهایی قطع مصرف كنم.»