ورود ثبت

ورود

انجمن مشاوره و آموزش ترک آسان سیگار

logo-nikotin2

شنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
Saturday, 18 August 2018
سخن روز
با مصرف نکردن نیکوتین ما یاد میگیریم که خودمان را دوست داشته باشیم.
اجبار به مصرف نیکوتین شش برابر قویتر از الکل و قدرت اعتیاد به نیکوتین هم ردیف با هروئین است؟
ازشما دعوت می کنیم در جلسات ما شرکت کنید. رهایی از نیکوتین را حق خود بدانید.
یا می خواهید قطع مصرف کنید؟ آیا قطع مصرف کرده اید، اما نمی توانید در ترک باقی بمانید؟ آیا به حمایت نیاز دارید؟
ما به مرور دریافتیم که مصرف نیکوتین یک عادت کوچک نیست و یک اعتیاد عظیم است.

بخشی از قدم نهم

ما در هر کجا که امکان داشت از این افراد جبران خسارت کردیم، مگر در مواردی که اجرای این امر به ایشان یا دیگران آسیب برساند.
قدم هاي 8 و 9 مربوط به تلاش ما براي هماهنگي با جهان اطرافمان بود.
بله! من مي خواهم با دنياي پيرامونم هماهنگ شوم. بازتاب آنچه  در قدم 4 تا 8 انجام دادم، در قدم 9 مي آيد. من مايلم آنچه مرا بيمار مي ساخته تغيير دهم، چه فرصت بزرگي.
كتاب پایه نيكوتيني هاي گمنام به ما مي گويد جبران خسارتی كه شما انجام می دهید، اقدامي پاسخگو براي فردي است كه ميخواهد همه چيز سريع و عاقلانه صورت گيرد، من هم به اندازة كافي خردمند هستم تا روي آسيب هايي كه با اقدامات گذشتهام به زندگي شخص ديگری زدهام، تمركز كنم.
كتاب ما توصيه مي كند كه اقدامات اصلاحي ما با احتیاط و عدالت همراه باشند و رابطه ای كه در زمان اعتياد با خودم و دیگران داشتم، را از ذهن مي گذرانم؛ تا ببينم بازتاب جبران خسارت من، چگونه باعث تغيير نگرش او به من میگردد.
 البته متعجب نخواهم شد وقتي متوجه شوم كه او تمام معتادان نيكوتين را افرادي ويران كنندة زندگي ديگران مي داند، چنانكه من نيز در زمان اعتيادم اينگونه بوده ام. اما به خاطر داشته باشيد كه هدف اول اين قدم خانه تکانی روحی من است نه اينكه من در ذهن او چگونه هستم! من با کمک نيروي برترم، آنچه ديگران در مورد من فكر مي كنند را تغيير مي دهم و با انجام وظايفم پيشرفت خواهم كرد.
با طلب بخشش به خاطر اينكه مسبب درد و رنج آنها بودم و با وجود ذهنيت دردآوری كه از من دارند، اطمینان دارم روزی همه چیز درست خواهد شد. هنوز هم احساس مي كنم كه به ادامة سفرم براي بهبودي كامل نياز دارم. اين قدم در ارتباط با بهبودي ارتباطم با خدا، خودم و همنوعان من است و همة اين ها بر اينكه چگونه اين مرحله را پشت سر بگذارم مؤثر هستند. به علاوه، راهنمايم به من يادآوري مي كند كه من تنها با انجام اقداماتي با ارزش و قابل احترام به عزت نفس مي رسم و مطمئناً آنچه گذشتة مرا اصلاح مي كند، انجام چنين اقداماتي است.
كتاب به ما مي گويد كه اجازه ندهيم احساساتمان منجر به ناراحتي يا پشيماني شوند. بلكه كاملاً برعكس، اصلاح اقدامات گذشته ام به من حياتي تازه مي بخشد.  حياتي سرشار از خوشحالي و رضايت. من روي غلبه بر ترسي كه از عكس العمل ديگران دارم تمركز مي كنم، عكس العمل آن ها در برابر تغيير رفتارم!
من بر هدف رهايي از گذشته ام تمركز مي كنم كه به من در انجام اقدامات درست كمك مي كند.
كتاب نيكوتيني هاي گمنام، ویرایش چهارم، صفحه 96}}