ورود ثبت

ورود

انجمن مشاوره و آموزش ترک آسان سیگار

logo-nikotin2

دوشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
Monday, 20 May 2019
سخن روز
بیماری‌اعتیاد،بیماری‌درک است.وقتی قوه‌ادراک مختل‌شود در انتخاب‌دچار سردرگمی‌شده و بدرستی قادربه انتخاب‌های صحیح نیستیم
در برابر نیکوتین عاجزم، امّا در برابر انتخاب های مسئولانه خیر
اگر دعاهای صبحگاهی دوران مصرف نبود به نیکوتینی‌های گمنام راه پیدا نمی‌کردم
با مصرف نکردن نیکوتین ما یاد میگیریم که خودمان را دوست داشته باشیم.
اجبار به مصرف نیکوتین شش برابر قویتر از الکل و قدرت اعتیاد به نیکوتین هم ردیف با هروئین است؟

روبرو شدن با جاذبه مرگبار

شما تنها نيستيد

بيشتر مردم به اين دليل به مصرف نيكوتين ادامه مي دهند كه توان قطع مصرف را ندارند. شايع ترين راه رسيدن نيكوتين به بدن استعمال تنباكو و توتون است. طبق آمار سازمان سلامت جهاني در سال 1999 میلادی 47% مردان و 12% زنان سالیانه تعداد شش تریلیون سیگار مصرف می کنند. بر اساس آمار انجمن سرطان آمريكا در سال 1994 ميلادي در آن كشور 69% قصد قطع مصرف نيكوتين داشتند كه در عمل تنها 46% اين افراد توانستند فقط به مدت يك روز قطع مصرف كنند. در همان سال تعداد افراد نيكوتيني آمريكا 46 ميليون نفر بوده است، آمار نشان مي دهد كه ساليانه تعداد يك ميليارد و سيصد هزار نفر تصميم به قطع مصرف نيكوتين مي گيرند.

اگر تمايل داريد كه از نيكوتين و وسوسه مصرف رها شويد، اين باعث تسلي خاطر شماست كه بدانيد ياران و همگامان بسياري در اينجا داريد. با برنامه بهبوديمان كه كمك و پشتيباني متقابل است، راهي را يافته ايم كه مي توان از اين طريق روز به روز يك زندگي رها از نيكوتين را تجربه كرد.


نيكوتين چيست؟ نيكوتين يك سم است كه در حشره كش ها مورد استفاده قرار مي گيرد.


طبق نظرية انجمن ريه آمريكا:

وقتي دود بلعيده مي شود نيكوتين طي 7 ثانيه به مغز مي رسد، يعني دو برابر سريعتر از تزريق دارو در رگ.

نيكوتين مغز و سيستم مركزي اعصاب را مبتلا مي كند و وضعيت فرستنده هاي عصبي و مواد شيميايي كه احساسات، يادگيري، هوشياري و قدرت تمركز را تنظيم مي كند، تغيير مي دهد.

نيكوتين ضربان قلب را زياد و باعث انسداد رگهاي خوني و كاهش جريان گردش خون در بدن مي گردد. بسته به درصد نيكوتين در بدن و مدت مصرف روزانه، نيكوتين مي تواند مثل يك داروي محرك يا مسكن عمل كند، همچنين نيكوتين باعث آزاد شدن اندروفين در بدن كه اثر آرام بخش دارد مي شود.

با اولين بار مصرف نيكوتين مقدار مورد نياز افزايش مي يابد و در نتيجه براي تأثير مجدد، نياز به مصرف بيشتري خواهد بود.


چرا قطع مصرف آسان نيست؟

امروزه در سطح بسيار وسيعي پذيرفته شده است كه نيكوتين يك مادة اعتيادآور شديد مي باشد كه به شدت عواطف و احساسات را تغيير مي دهد. اثر آلوده شدن افراد به نيكوتين با يكديگر متفاوت است. بررسي هاي ژنتيكي و بيوشيميايي تأثيرات قدرتمند نيكوتين بر بدن را نشان مي دهد كه در برنامة NicA نمي گنجد و در خارج از نشريات نيكوتيني هاي گمنام موجود مي باشد.

گروهي از افراد نيكوتين را به صورت تفريحي مصرف مي كنند، گروهي ديگر به آن وابسته و جمع بسيار وسيعي كاملاً به آن معتاد هستند. به طوري كه نيكوتين باعث اجبار فيزيكي و مشغلة ذهني آنان براي ادامة مصرف مي گردد. اين تأثيرات ممكن است با اين تصور كه (بسيار آسان است و مي توانم مصرف نيكوتين را كنترل كنم) انكار شود. غالباً يك مصرف كنندة نيكوتين زماني حقيقت برايش آشكار مي شود كه گرفتار يك ناخوشي ناشي از مصرف شده و در حال مصرف دارو و درمان آن ناخوشي است. براي آگاهي بيشتر درمورد الگوهاي رفتاري يك معتاد به نيكوتين مي توانيد پمفلت "معرفي نيكوتيني هاي گمنام" را مطالعه نمایید.

در ادامه چند دلیل که چرا قطع مصرف نیکوتین آسان نیست را می آوریم: مؤسسة مالي استفادة سوء از دارو، نسبت افرادي كه با مصرف الكل معتاد مي شوند 1 به 10 است و آنها كه به مصرف Crack معتاد مي شوند 1 به 6 مي داند، در حالي كه معتادان نيكوتين را 9 به 10 مي داند. دانشمندان دريافته اند كه:

نيكوتين همانند هروئين، كوكائين و آمفي تامين ها اعتياد آور است

براي بيشتر مردم نيكوتين اعتيادآورتر از الكل مي باشد و در سرمقاله يكي از شماره هاي روزنامة نيويورك تايمز عنوان شده است كه ترك هروئين آسان تر از ترك نيكوتين است. حدود پنجاه درصد مصرف كنندگان نيكوتين از سن 13 سالگي شروع و 96% اين افراد در سن 19 سالگي به نيكوتين معتاد مي شوند. دكتر ديويد كسلر، رئيس پيشين F.D.A آمريكا، در سال 1996 گفته است كه اعتياد نيكوتين يك بيماري «پدي ياتريك» (ناهنجاري دوره بلوغ) مي باشد. مصرف تنباكو يك رفتار آشنا است كه هنوز در بسياري اماكن عمومي مشاهده مي شود. اين حركت ممكن است اين تأثير اشتباه را در ذهن افراد خصوصاً كودكان بر جاي بگذارد كه مصرف تنباكو خطري ندارد.

زماني كه يك مصرف كننده نيكوتين آمادة قطع مصرف مي شود نه تنها از لحاظ فيزيكي درگير است بلكه وابستگي هاي فرهنگي و رواني قدرتمندي كه طي ساليان در حافظه او انباشته شده است نيز درگير مي باشد و ممكن است در هر لحظه ماشة مصرف مجدد نيكوتين در او چكانده شود.اعتياد ما:

مصرف نيكوتينمان باعث شد تا اختيار زندگي از دستمان خارج شود و به همين شكل بر زندگي اطرافيانمان نيز تأثير گذاشت. ما به اين پذيرش رسيده ايم كه اعتياد نيكوتين يك بيماري جسمي، رواني، احساسي و روحاني مي باشد. مصرف نيكوتين رفتار و ديدگاه هاي ما را مبتلا ساخت. ميل مصرف دائمي نيكوتين الگوي فكريمان را تشكيل داد و باور كرديم كه بدون نيكوتين نمي توانيم زندگي كنيم. دلايل منطقي و عقلاني بسياري را جعل كرديم تا مصرفمان را موجه جلوه دهيم. تأثيرات بيوشيميايي نيكوتين ممكن است اين احساس كاذب را كه مصرف لذت بخش و يا اختيار مصرف در دست ما است را به وجود آورده باشد. اما در واقع اختيار از دست ما خارج شده بود. يك پك زياد و هزار تا هرگز كافي نبود.

با شيوه اي كه داشتيم جسممان را نابود، احساساتمان را پايمال و خانواده، آشنايان و آنان كه دوستمان داشتند را از خود بيزار مي كرديم. تمركز ما بر روي بهبودي است. اين برنامه يك برنامة صداقت عميق با خود است. ما ديگر در انكار خطرات نيكوتين زندگي نمي كنيم. بيش از پنجاه هزار سند مختلف علمي بر اين موضوع دلالت دارد که رابطة مستقيمي بين مصرف نيكوتين و بيماري وجود دارد.


معرفي نيكوتيني هاي گمنام

نيكوتيني هاي گمنام يك انجمن همياري از مردان و زناني است كه به يكديگر كمك مي كنند تا يك زندگي رها از نيكوتين را داشته باشند. ما نيرو، اميد و تجربة مان را با يكديگر به مشاركت مي گذاريم و بدين گونه توانسته ايم از اين اعتياد قدرتمند رها بمانيم. تنها لازمه عضويت در اين برنامه تمايل به قطع مصرف نيكوتين است. براي عضويت شهريه و هزينه اي دريافت نمي شود، ما از طريق كمك هاي داوطلبانة اعضاء متكي به خود هستيم. نيكوتيني هاي گمنام هيچ گونه وابستگي به هيچ فرقه، نژاد يا سازمان و موجوديت سياسي ندارد، وارد مباحث اجتماعي نمي شوند، هيچ چيزي را تأييد يا رد نمي كند. هدف اصلي ما حمايت و پشتيباني كساني است كه سعي در رهايي از نيكوتين دارند. (اقتباس از A.A با كسب اجازه)

از سال 1980 نيكوتين به عنوان قدرتمندترين داروي اعتيادآور كه مصرف عمومي دارد شناخته شده است. نيكوتين به آرامي تيشه به ريشة مصرف كننده مي زند. آمار سازمان بهداشت جهاني در سال 1998 نشان مي دهد كه روزانه تعداد 9600 نفر بر اثر مصرف نيكوتين جان خود را از دست مي دهند. نيكوتين امروزه به عنوان ماده اي كه سلامت اطرافيان را نيز به خطر مي اندازند شناخته شده است، كه اين شامل نوزادان تولد نيافته نيز مي شود. براساس آمار E.P.A آمريكا در سال1992 در اين كشور ساليانه تعداد 65000 نفر بر اثر دود دست دوم توتون هلاك مي شوند.

مطالعات نشان مي دهد كه درصد بسيار بالايي از آناني كه قطع مصرف نيكوتين مي نمايند، مجدداً لغزش مي كنند. آنچه از آناني كه پس از لغزش به انجمن باز مي گردند مي شنويم اين است كه با هر بار لغزش قطع مصرف مجدد سخت تر مي گردد. نيروي خواستن و تصميم گيري براي متوقف كردن مصرف، نيروهايي كافي براي غلبه بر اعتياد نيكوتين نمي باشند. مؤسسه جراحي عمومي آمريكا، اتحادية روانپزشكي آمريكا و مؤسسة استفادة سوء از دارو اعلام نموده اند كه:

نيكوتين يك مادة اعتيادآور است.

بسياري از ما معتقديم كه برنامة قدم هاي دوازده گانه كه از الكي هاي گمنام اقتباس گرديده است، ما را از اعتياد نيكوتين رها كرده است. انجمن نيكوتيني هاي گمنام براي به مشاركت گذاشتن اين برنامه با ديگر معتادان نيكوتين و اينكه یک انجمن همياري كه عشق، درك متقابل و تجربيات عملي رهايي از نيكوتين را در اختيارمان قرار دهد، بنا نهاده شده است.


اعتياد نيكوتين چيست؟

نيكوتيني هاي گمنام، اعتياد نيكوتين را يك بيماري مي داند كه بر جسم، روان، احساسات و روح معتاد تأثير مي گذارد. لغزش به معني عود بيماري و مصرف مجدد مي باشد.

دو مشخصة اعتياد، اجبار به مصرف يك ماده و روند رو به فزوني مصرف آن ماده است. يقيناً مصرف نيكوتين ما اجباري بود و نتيجة آن به تخريب و آشفتگي منجر گرديد.

معمولاً مشكلات بزرگ سلامتي نيز باعث نمي گردد تا معتاد به نيكوتين براي مدت زيادي قطع مصرف كند. سكته هاي قلبي، سرطان، آمفيزم (اتساع مجاري ريه در اثر تراكم هوا) مستقيماً به مصرف نيكوتين مربوط مي شوند. احساسات و هيجانات ناشي از دلواپس بودن از اين امراض مي تواند چنان حالت ترس و نگراني در ما به وجود آورد كه براي كاهش اين ترس و نگراني ها مجدداً به مصرف نيكوتين روي آوريم.

يك وسوسة جسمي بسيار قوي و قدرتمند نيز وجود دارد كه حضور خود را يك يا دو روز بعد از قطع مصرف نشان مي دهد. در اين نقطه بسياري براي فرو نشاندن اين وسوسه به دام مجدد مصرف نيكوتين مي افتند. اغلب، حتي بسياري از كساني كه براي سال ها قطع مصرف كرده اند، مجدداً خود را در دام اين اعتياد گرفتار مي يابند. گزارشي از دانشگاه هاروارد مي گويد: لغزش در ميان آنان كه نيكوتين را ترك كرده اند به اندازة لغزش كساني است كه هروئين را ترك كرده اند. ما به نيكوتين وابسته مي شويم تا دردهاي عاطفي و خلأ ناشي از نبودن يك نيروي روحاني و معنوي را در درونمان پر كنيم.نشانه ها كدام است؟

با صداقت كامل به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1- آيا هر روز نيكوتين مصرف مي كنيد؟

2- آيا به دليل كم رويي و براي بدست آوردن اعتماد به نفس نيكوتين مصرف مي كنيد؟

3- آيا نيكوتين را براي فرار از بي حوصلگي و ناراحتي و نگراني مصرف مي كنيد؟

4- آيا تاكنون لباس، قالي و يا چيزي از اشياء زندگيتان توسط آتش سيگار يا قليانتان سوزانده شده است؟

5- آيا شده است كه نيمة شب يا وقتي نامناسب براي تهية نيكوتين مصرفي تان از منزل خارج شده باشيد؟

6- آيا وقتي مردمي كه مصرف نيكوتين شما باعث آزار و اذيت آنان مي شود به شما اعتراض كنند عصباني مي شويد و حالت دفاعي به خود مي گيريد؟

7- آيا تا به حال پزشك يا دندانپزشك به شما پيشنهاد كرده است كه مصرف نيكوتين را متوقف نماييد؟

8- آيا تا به حال به كسي قول داده ايد كه قطع مصرف كنيد و بر قول خود متعهد نباشيد؟

9- آيا تا به حال براي ترك از لحاظ جسمي و عاطفي احساس ناراحتي كرده ايد؟

10- آيا تا به حال نيكوتين را براي اين كه بعد از مدتي دوباره مصرف كنيد قطع كرده ايد؟

11- آيا براي اينكه بدون دخانيات نمانيد، دخانيات اضافه خريداري مي كنيد؟

12- آيا فكر مي كنيد كه زندگي بدون نيكوتين دشوار است؟

13- آيا فقط در فعاليت ها و سرگرمي هايي شركت مي كنيد كه مي توانيد در آن ها نيكوتين مصرف كنيد؟

14- آيا ترجيح مي دهيد كه با افرادي كه نيكوتين مصرف مي كنند ارتباط داشته باشيد؟

15- آيا به دليل مصرف نيكوتين احساس حقارت و شرمساري مي كنيد؟

16- آيا تا به حال بدون اين كه متوجه و آگاه باشيد به طور غير ارادي نيكوتين مصرف كرده ايد؟

17- آيا مصرف نيكوتين شما در خانواده و يا روابطتان توليد مشكل كرده است؟

18- آيا در حضور كودكان و افراد غير نيكوتيني بدون توجه به سلامتي آنان نيكوتين مصرف مي كنيد؟

19- آيا عقيده داريد كه هر وقت بخواهيد مي توانيد مصرف نيكوتين را قطع كنيد؟

20- آيا هرگز احساس كرده ايد كه اگر نيكوتين مصرف نمي كرديد زندگيتان بهتر بود؟

21- آيا در صورت آگاه شدن از خطرات مصرف نيكوتين هنوز هم به مصرف آن ادامه مي دهيد؟

درصورتي كه جواب شما به يك يا حداقل دو عدد از سؤالات بله باشد، در اين صورت شما در حال معتاد شدن به آن مي باشيد. اگر به بيش از سه سؤال جواب داده ايد احتمالاً معتاد هستيد.


نيكوتيني هاي گمنام چيست؟

نيكوتيني هاي گمنام انجمني متشکل از مردمي است كه گرفتاري اعتياد نيكوتين را درك كرده اند. ما راه حلي پيدا كرده ايم، راهي كه بدون نيكوتين زندگي و رشد كنيم و ما اين راه را آزادانه با يكديگر و آناني كه تمايل دارند كه به ما بپيوندند به مشاركت مي گذاريم.

ما نيكوتين را يك مادة اعتيادآور بسيار قوي كه افكار و احساسات را تغيير مي دهد مي دانيم و وسوسة آن مي تواند در هر زماني در ما بوجود آيد. بسياري از كساني كه براي سال ها قطع مصرف كرده اند مجدداً لغزش كرده اند. بنابراين ما مرتباً گرد هم مي آييم تا از لغزشمان جلوگيري كنيم. هدف اصلي ما كمك به خود و ديگران براي يك زندگي رها از نيكوتين مي باشد.


جلسات نيكوتيني هاي گمنام چيست؟

جلسات نيكوتيني هاي گمنام شامل بيش از دو نفر مي باشد كه گرد هم مي آيند تا تمايل مشتركشان براي رهايي از نيكوتين را با يكديگر به مشاركت بگذارند. ما تجربه، اميد و نيرويمان را با يكديگر به مشاركت مي گذاريم. ما تجربة يكديگر را در رابطه با رهايي از نيكوتين و چگونگي استفاده از برنامة نيكوتيني هاي گمنام براي برخورداري از يك زندگي بدون نيكوتين را مي آموزيم.

در جلسات با دوازده قدم بهبودي آشنا مي شويم. اين قدم ها راهی برای رسيدن به يك بيداري معنوي را پيشنهاد مي كند كه مي تواند ما را براي غلبه بر اعتياد و مشكلات روزمرةمان ياري كند. به واسطة سنت گمنامي، جلسات مكان امني است كه اعضاء مي توانند مشكلات و احساسات خود را به مشاركت بگذارند. تلفن رد و بدل می كنيم و با يكديگر دوست مي شويم. راهنما انتخاب مي كنيم تا ما را در برنامه راهنمايي كند. شايد مهم تر از هر چيز، ما متوجه مي شويم كه: ديگر در نبرد عليه اعتياد نيكوتين تنها نيستيم.چه كسي به نيكوتيني هاي گمنام تعلق دارد؟

هركس كه تمايل به قطع عادت نيكوتين داشته باشد مي تواند به نيكوتيني هاي گمنام بپيوندد. تمايل تنها چيزي است كه در ميان همة ما مشترك است. ما از مليت، جنسيت، نژاد، مذهب، شغل و درآمدهاي مختلفي هستيم. وقتي به عنوان اعضاء نيكوتيني هاي گمنام گرد هم مي آييم به ندرت به اين اختلافات توجه مي كنيم، ما تمركزمان را بر روي تمايل مشتركمان كه رهايي از نيكوتين است معطوف مي نماييم.


نيكوتيني هاي گمنام چگونه كمك مي كند؟

تازه واردان تشويق و دلگرم مي شوند تا "فقط براي امروز" از نيكوتين پرهيز كنند. با سرمشق گرفتن از اعضای قديمي تر، از هم اكنون و امروز، تمركزمان را بر استفاده از برنامة دوازده قدم بهبودي مي گذاريم. با ادامة بيرون راندن نيكوتين از بدنمان، شروع به مراقبت از يك قسمت بيماري خود مي كنيم. جسممان فرصتي پيدا مي كند تا رو به بهبودي رود.

اگر قرار است كه رها از نيكوتين باقي بمانيم نياز به افكار و احساسات سالم نيز داريم. با به كارگيري قدم هاي دوازده گانة بهبودي، شروع به درك افكار و احساساتمان مي كنيم و شالوده اي را مي سازيم كه مي توانيم يك زندگي مفيد و شادي بخش را بر آن بنا نهيم. به اعضای جديد پيشنهاد مي كنيم كه براي باقي ماندن در اين برنامه و فراگيري قدم هاي دوازده گانة بهبودي به طور منظم در جلسات شركت كنند.


آيا مردم پير و جوان به جلسات مي پيوندند؟

اعتياد به نيكوتين مي تواند هر كس و هر سني را گرفتار كند. افراد پير و جوان بسياري در حال سود بردن از منافع نيكوتيني هاي گمنام مي باشند. نيكوتيني هاي گمنام به همه خوش آمد مي گويد، چه آناني كه تازه شروع كرده اند چه آناني كه به انتهاي خط خود رسيده اند.


مخارج نيكوتيني هاي گمنام براي من چقدر است؟

هيچ عضوي از نيكوتيني هاي گمنام هزينه و شهريه اي پرداخت نمي كند. هر گروه بهاي كراية مكان، نشريات و احتمالاً نوشيدني و يا خوردني گروه و ساير مخارج خود را از طريق كمك هاي داوطلبانة اعضای خود پرداخت مي كند. مازاد كمك هاي داوطلبانة اعضاء براي تداوم و بقاي انجمن نيكوتيني هاي گمنام از طريق شوراي منطقه به دفتر خدمات جهاني NicA فرستاده مي شود.

هيچ يك از اعضاء جهت كمك به تازه واردان و يا هرگونه خدمتي كه در هر مؤسسه و يا سازمان و يا محلي ارائه مي دهند، پولي دريافت نمي كنند. اجرتي كه بابت اين خدمات دريافت مي كنيم «رهايي از نيكوتين است»


اگر جلسه اي نباشد بايد چه بكنيم؟

براي آناني كه جلسة محلي ندارند و يا به دليل مشكلات جسمي نمي توانند در جلسات شركت كنند، جلساتي را بر روي شبكة اينترنت، تلفني و يا نامه اي داريم.

شبكة اينترنتي اعضاء را قادر مي سازد تا بتوانند در منطقة خود از طريق نامة الكترونيكي (E-mail) يا صحبت، از يكديگر پشتيباني و حمايت كنند و يا جلسه اي را راه اندازي كنند. از طريق نامه نگاري مي توان با هر جايي كه قادر به نامه فرستادن باشيم ارتباط برقرار كنيم. براي دسترسي به اين برنامه ها با دفتر خدمات جهاني نيكوتيني هاي گمنام تماس حاصل نماييد. براي مطلع شدن از جلسات مختلف و ديدن سايت اينترنتي ما به آدرس سایت دفتر خدمات جهانی مراجعه نمائيد.


چه كسي نيكوتيني هاي گمنام را رهبري مي كند؟

اعضای نيكوتيني هاي گمنام به عنوان گروه، نيكوتيني هاي گمنام را هدايت مي كنند. گروه هاي نيكوتيني هاي گمنام مستقل مي باشند. هر گروه مستقلاً شيوة برگذاري جلسات و مشخصات خدمتگزاران خود را انتخاب مي كند و اين استقلال گروه بر طبق وجدان گروه و سنت هاي دوازده گانه است. براي آن كه گروه ها بتوانند به يكديگر كمك كنند، شوراهاي محلي و منطقه اي وجود دارد كه گروه ها را از طريق نشريات و خدمات در منطقة خود تحت پوشش قرار مي دهد.

براي يكپارچه شدن نيكوتيني هاي گمنام در سراسر جهان، دفتر خدمات جهانی نيكوتيني هاي گمنام به وجود آمده است. دفتر خدمات جهاني وظيفة جمع آوري و انتشار نشريات، سازماندهي كنفرانس ساليانة گروه ها و حفاظت از دوازده قدم و دوازده سنت نيكوتيني هاي گمنام را بر عهده دارد.نيكوتيني هاي گمنام چه كاري نمي كند؟

1-      نيكوتيني هاي گمنام فقط پيام را مي رساند. نيكوتيني هاي گمنام متعلق به معتاد نيكوتيني است كه مي خواهد از اعتياد نيكوتين رها شود.

2-      نيكوتيني هاي گمنام پولي از خارج دريافت نمي كند، ما متكي به خود هستيم.

3-      نيكوتيني هاي گمنام اعضای خود را كنترل نمي كند كه آيا لغزش كرده اند يا خير.

4-      نيكوتيني هاي گمنام يك سازمان مذهبي نيست، اعضاء عقايد و تعابير خاص خود را از معناي زندگي دارند.

5-      نيكوتيني هاي گمنام يك سازمان پزشكي نيست. دستورات پزشكي و توصيه هاي روانشناسي نمي كند.

6-      نيكوتيني هاي گمنام عهده دار هيچ بيمارستان، بخش و مؤسسة ترك اعتيادي نيست و خدمات پرستاري به كسي نمي دهد.

7-      نيكوتيني هاي گمنام به هيچ سازماني وابسته نيست. بعضي از اعضاء براي سازمان هاي خارجي كار مي كنند، اما اين بدان معنا نيست كه نمايندگان نيكوتيني هاي گمنام هستند.

8-      نيكوتيني هاي گمنام نام اعضای خود را فاش نمي سازد. سنت يازده مان مي گويد: «ما لازم است هميشه گمنامي خود را در سطح مطبوعات، راديو، تلويزيون و فيلم حفظ كنيم» همچنين اعضاء آنچه را كه در جلسات گفته مي شود افشاء نمي كنند.


چگونه مي توانيم اطلاعات بيشتري از نيكوتيني هاي گمنام بدست آورم؟

براي پيدا كردن جلسات به كتابچة آدرس جلسات مراجعه كنيد. اگر نتوانستيد جلسة خاصي را پيدا كنيد، با دفتر خدمات جهاني تماس بگيريد. ساليانه ليست جديدي از آدرس جلسات سراسر جهان را در خبرنامه فصلي Seven Minutes و همچنين بر روي سايت اينترنتي نيكوتيني هاي گمنام منتشر مي كنيم.


براي دريافت اطلاعات بيشتر:

1-   مطالب موجود روي سايت اينترنت ما به آدرسwww.nicotine-anonymous.org مطالعه فرمائيد.

2-   براي ما به آدرس: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید نامه بفرستيد.

3-   تلفن دفتر خدمات جهاني نيكوتيني هاي گمنام001(415)750-0328

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید