ورود ثبت

ورود

انجمن مشاوره و آموزش ترک آسان سیگار

logo-nikotin2

دوشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
Monday, 20 May 2019
سخن روز
بیماری‌اعتیاد،بیماری‌درک است.وقتی قوه‌ادراک مختل‌شود در انتخاب‌دچار سردرگمی‌شده و بدرستی قادربه انتخاب‌های صحیح نیستیم
در برابر نیکوتین عاجزم، امّا در برابر انتخاب های مسئولانه خیر
اگر دعاهای صبحگاهی دوران مصرف نبود به نیکوتینی‌های گمنام راه پیدا نمی‌کردم
با مصرف نکردن نیکوتین ما یاد میگیریم که خودمان را دوست داشته باشیم.
اجبار به مصرف نیکوتین شش برابر قویتر از الکل و قدرت اعتیاد به نیکوتین هم ردیف با هروئین است؟

روبرو شدن با جاذبه مرگبار


چه كسي به نيكوتيني هاي گمنام تعلق دارد؟

هركس كه تمايل به قطع عادت نيكوتين داشته باشد مي تواند به نيكوتيني هاي گمنام بپيوندد. تمايل تنها چيزي است كه در ميان همة ما مشترك است. ما از مليت، جنسيت، نژاد، مذهب، شغل و درآمدهاي مختلفي هستيم. وقتي به عنوان اعضاء نيكوتيني هاي گمنام گرد هم مي آييم به ندرت به اين اختلافات توجه مي كنيم، ما تمركزمان را بر روي تمايل مشتركمان كه رهايي از نيكوتين است معطوف مي نماييم.


نيكوتيني هاي گمنام چگونه كمك مي كند؟

تازه واردان تشويق و دلگرم مي شوند تا "فقط براي امروز" از نيكوتين پرهيز كنند. با سرمشق گرفتن از اعضای قديمي تر، از هم اكنون و امروز، تمركزمان را بر استفاده از برنامة دوازده قدم بهبودي مي گذاريم. با ادامة بيرون راندن نيكوتين از بدنمان، شروع به مراقبت از يك قسمت بيماري خود مي كنيم. جسممان فرصتي پيدا مي كند تا رو به بهبودي رود.

اگر قرار است كه رها از نيكوتين باقي بمانيم نياز به افكار و احساسات سالم نيز داريم. با به كارگيري قدم هاي دوازده گانة بهبودي، شروع به درك افكار و احساساتمان مي كنيم و شالوده اي را مي سازيم كه مي توانيم يك زندگي مفيد و شادي بخش را بر آن بنا نهيم. به اعضای جديد پيشنهاد مي كنيم كه براي باقي ماندن در اين برنامه و فراگيري قدم هاي دوازده گانة بهبودي به طور منظم در جلسات شركت كنند.


آيا مردم پير و جوان به جلسات مي پيوندند؟

اعتياد به نيكوتين مي تواند هر كس و هر سني را گرفتار كند. افراد پير و جوان بسياري در حال سود بردن از منافع نيكوتيني هاي گمنام مي باشند. نيكوتيني هاي گمنام به همه خوش آمد مي گويد، چه آناني كه تازه شروع كرده اند چه آناني كه به انتهاي خط خود رسيده اند.


مخارج نيكوتيني هاي گمنام براي من چقدر است؟

هيچ عضوي از نيكوتيني هاي گمنام هزينه و شهريه اي پرداخت نمي كند. هر گروه بهاي كراية مكان، نشريات و احتمالاً نوشيدني و يا خوردني گروه و ساير مخارج خود را از طريق كمك هاي داوطلبانة اعضای خود پرداخت مي كند. مازاد كمك هاي داوطلبانة اعضاء براي تداوم و بقاي انجمن نيكوتيني هاي گمنام از طريق شوراي منطقه به دفتر خدمات جهاني NicA فرستاده مي شود.

هيچ يك از اعضاء جهت كمك به تازه واردان و يا هرگونه خدمتي كه در هر مؤسسه و يا سازمان و يا محلي ارائه مي دهند، پولي دريافت نمي كنند. اجرتي كه بابت اين خدمات دريافت مي كنيم «رهايي از نيكوتين است»


اگر جلسه اي نباشد بايد چه بكنيم؟

براي آناني كه جلسة محلي ندارند و يا به دليل مشكلات جسمي نمي توانند در جلسات شركت كنند، جلساتي را بر روي شبكة اينترنت، تلفني و يا نامه اي داريم.

شبكة اينترنتي اعضاء را قادر مي سازد تا بتوانند در منطقة خود از طريق نامة الكترونيكي (E-mail) يا صحبت، از يكديگر پشتيباني و حمايت كنند و يا جلسه اي را راه اندازي كنند. از طريق نامه نگاري مي توان با هر جايي كه قادر به نامه فرستادن باشيم ارتباط برقرار كنيم. براي دسترسي به اين برنامه ها با دفتر خدمات جهاني نيكوتيني هاي گمنام تماس حاصل نماييد. براي مطلع شدن از جلسات مختلف و ديدن سايت اينترنتي ما به آدرس سایت دفتر خدمات جهانی مراجعه نمائيد.


چه كسي نيكوتيني هاي گمنام را رهبري مي كند؟

اعضای نيكوتيني هاي گمنام به عنوان گروه، نيكوتيني هاي گمنام را هدايت مي كنند. گروه هاي نيكوتيني هاي گمنام مستقل مي باشند. هر گروه مستقلاً شيوة برگذاري جلسات و مشخصات خدمتگزاران خود را انتخاب مي كند و اين استقلال گروه بر طبق وجدان گروه و سنت هاي دوازده گانه است. براي آن كه گروه ها بتوانند به يكديگر كمك كنند، شوراهاي محلي و منطقه اي وجود دارد كه گروه ها را از طريق نشريات و خدمات در منطقة خود تحت پوشش قرار مي دهد.

براي يكپارچه شدن نيكوتيني هاي گمنام در سراسر جهان، دفتر خدمات جهانی نيكوتيني هاي گمنام به وجود آمده است. دفتر خدمات جهاني وظيفة جمع آوري و انتشار نشريات، سازماندهي كنفرانس ساليانة گروه ها و حفاظت از دوازده قدم و دوازده سنت نيكوتيني هاي گمنام را بر عهده دارد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید