ورود ثبت

ورود

انجمن مشاوره و آموزش ترک آسان سیگار

logo-nikotin2

دوشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
Monday, 20 May 2019
سخن روز
بیماری‌اعتیاد،بیماری‌درک است.وقتی قوه‌ادراک مختل‌شود در انتخاب‌دچار سردرگمی‌شده و بدرستی قادربه انتخاب‌های صحیح نیستیم
در برابر نیکوتین عاجزم، امّا در برابر انتخاب های مسئولانه خیر
اگر دعاهای صبحگاهی دوران مصرف نبود به نیکوتینی‌های گمنام راه پیدا نمی‌کردم
با مصرف نکردن نیکوتین ما یاد میگیریم که خودمان را دوست داشته باشیم.
اجبار به مصرف نیکوتین شش برابر قویتر از الکل و قدرت اعتیاد به نیکوتین هم ردیف با هروئین است؟

روبرو شدن با جاذبه مرگبار


نشانه ها كدام است؟

با صداقت كامل به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1- آيا هر روز نيكوتين مصرف مي كنيد؟

2- آيا به دليل كم رويي و براي بدست آوردن اعتماد به نفس نيكوتين مصرف مي كنيد؟

3- آيا نيكوتين را براي فرار از بي حوصلگي و ناراحتي و نگراني مصرف مي كنيد؟

4- آيا تاكنون لباس، قالي و يا چيزي از اشياء زندگيتان توسط آتش سيگار يا قليانتان سوزانده شده است؟

5- آيا شده است كه نيمة شب يا وقتي نامناسب براي تهية نيكوتين مصرفي تان از منزل خارج شده باشيد؟

6- آيا وقتي مردمي كه مصرف نيكوتين شما باعث آزار و اذيت آنان مي شود به شما اعتراض كنند عصباني مي شويد و حالت دفاعي به خود مي گيريد؟

7- آيا تا به حال پزشك يا دندانپزشك به شما پيشنهاد كرده است كه مصرف نيكوتين را متوقف نماييد؟

8- آيا تا به حال به كسي قول داده ايد كه قطع مصرف كنيد و بر قول خود متعهد نباشيد؟

9- آيا تا به حال براي ترك از لحاظ جسمي و عاطفي احساس ناراحتي كرده ايد؟

10- آيا تا به حال نيكوتين را براي اين كه بعد از مدتي دوباره مصرف كنيد قطع كرده ايد؟

11- آيا براي اينكه بدون دخانيات نمانيد، دخانيات اضافه خريداري مي كنيد؟

12- آيا فكر مي كنيد كه زندگي بدون نيكوتين دشوار است؟

13- آيا فقط در فعاليت ها و سرگرمي هايي شركت مي كنيد كه مي توانيد در آن ها نيكوتين مصرف كنيد؟

14- آيا ترجيح مي دهيد كه با افرادي كه نيكوتين مصرف مي كنند ارتباط داشته باشيد؟

15- آيا به دليل مصرف نيكوتين احساس حقارت و شرمساري مي كنيد؟

16- آيا تا به حال بدون اين كه متوجه و آگاه باشيد به طور غير ارادي نيكوتين مصرف كرده ايد؟

17- آيا مصرف نيكوتين شما در خانواده و يا روابطتان توليد مشكل كرده است؟

18- آيا در حضور كودكان و افراد غير نيكوتيني بدون توجه به سلامتي آنان نيكوتين مصرف مي كنيد؟

19- آيا عقيده داريد كه هر وقت بخواهيد مي توانيد مصرف نيكوتين را قطع كنيد؟

20- آيا هرگز احساس كرده ايد كه اگر نيكوتين مصرف نمي كرديد زندگيتان بهتر بود؟

21- آيا در صورت آگاه شدن از خطرات مصرف نيكوتين هنوز هم به مصرف آن ادامه مي دهيد؟

درصورتي كه جواب شما به يك يا حداقل دو عدد از سؤالات بله باشد، در اين صورت شما در حال معتاد شدن به آن مي باشيد. اگر به بيش از سه سؤال جواب داده ايد احتمالاً معتاد هستيد.


نيكوتيني هاي گمنام چيست؟

نيكوتيني هاي گمنام انجمني متشکل از مردمي است كه گرفتاري اعتياد نيكوتين را درك كرده اند. ما راه حلي پيدا كرده ايم، راهي كه بدون نيكوتين زندگي و رشد كنيم و ما اين راه را آزادانه با يكديگر و آناني كه تمايل دارند كه به ما بپيوندند به مشاركت مي گذاريم.

ما نيكوتين را يك مادة اعتيادآور بسيار قوي كه افكار و احساسات را تغيير مي دهد مي دانيم و وسوسة آن مي تواند در هر زماني در ما بوجود آيد. بسياري از كساني كه براي سال ها قطع مصرف كرده اند مجدداً لغزش كرده اند. بنابراين ما مرتباً گرد هم مي آييم تا از لغزشمان جلوگيري كنيم. هدف اصلي ما كمك به خود و ديگران براي يك زندگي رها از نيكوتين مي باشد.


جلسات نيكوتيني هاي گمنام چيست؟

جلسات نيكوتيني هاي گمنام شامل بيش از دو نفر مي باشد كه گرد هم مي آيند تا تمايل مشتركشان براي رهايي از نيكوتين را با يكديگر به مشاركت بگذارند. ما تجربه، اميد و نيرويمان را با يكديگر به مشاركت مي گذاريم. ما تجربة يكديگر را در رابطه با رهايي از نيكوتين و چگونگي استفاده از برنامة نيكوتيني هاي گمنام براي برخورداري از يك زندگي بدون نيكوتين را مي آموزيم.

در جلسات با دوازده قدم بهبودي آشنا مي شويم. اين قدم ها راهی برای رسيدن به يك بيداري معنوي را پيشنهاد مي كند كه مي تواند ما را براي غلبه بر اعتياد و مشكلات روزمرةمان ياري كند. به واسطة سنت گمنامي، جلسات مكان امني است كه اعضاء مي توانند مشكلات و احساسات خود را به مشاركت بگذارند. تلفن رد و بدل می كنيم و با يكديگر دوست مي شويم. راهنما انتخاب مي كنيم تا ما را در برنامه راهنمايي كند. شايد مهم تر از هر چيز، ما متوجه مي شويم كه: ديگر در نبرد عليه اعتياد نيكوتين تنها نيستيم.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید