ورود ثبت

ورود

انجمن مشاوره و آموزش ترک آسان سیگار

logo-nikotin2

دوشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
Monday, 20 May 2019
سخن روز
بیماری‌اعتیاد،بیماری‌درک است.وقتی قوه‌ادراک مختل‌شود در انتخاب‌دچار سردرگمی‌شده و بدرستی قادربه انتخاب‌های صحیح نیستیم
در برابر نیکوتین عاجزم، امّا در برابر انتخاب های مسئولانه خیر
اگر دعاهای صبحگاهی دوران مصرف نبود به نیکوتینی‌های گمنام راه پیدا نمی‌کردم
با مصرف نکردن نیکوتین ما یاد میگیریم که خودمان را دوست داشته باشیم.
اجبار به مصرف نیکوتین شش برابر قویتر از الکل و قدرت اعتیاد به نیکوتین هم ردیف با هروئین است؟

روبرو شدن با جاذبه مرگبار


اعتياد ما:

مصرف نيكوتينمان باعث شد تا اختيار زندگي از دستمان خارج شود و به همين شكل بر زندگي اطرافيانمان نيز تأثير گذاشت. ما به اين پذيرش رسيده ايم كه اعتياد نيكوتين يك بيماري جسمي، رواني، احساسي و روحاني مي باشد. مصرف نيكوتين رفتار و ديدگاه هاي ما را مبتلا ساخت. ميل مصرف دائمي نيكوتين الگوي فكريمان را تشكيل داد و باور كرديم كه بدون نيكوتين نمي توانيم زندگي كنيم. دلايل منطقي و عقلاني بسياري را جعل كرديم تا مصرفمان را موجه جلوه دهيم. تأثيرات بيوشيميايي نيكوتين ممكن است اين احساس كاذب را كه مصرف لذت بخش و يا اختيار مصرف در دست ما است را به وجود آورده باشد. اما در واقع اختيار از دست ما خارج شده بود. يك پك زياد و هزار تا هرگز كافي نبود.

با شيوه اي كه داشتيم جسممان را نابود، احساساتمان را پايمال و خانواده، آشنايان و آنان كه دوستمان داشتند را از خود بيزار مي كرديم. تمركز ما بر روي بهبودي است. اين برنامه يك برنامة صداقت عميق با خود است. ما ديگر در انكار خطرات نيكوتين زندگي نمي كنيم. بيش از پنجاه هزار سند مختلف علمي بر اين موضوع دلالت دارد که رابطة مستقيمي بين مصرف نيكوتين و بيماري وجود دارد.


معرفي نيكوتيني هاي گمنام

نيكوتيني هاي گمنام يك انجمن همياري از مردان و زناني است كه به يكديگر كمك مي كنند تا يك زندگي رها از نيكوتين را داشته باشند. ما نيرو، اميد و تجربة مان را با يكديگر به مشاركت مي گذاريم و بدين گونه توانسته ايم از اين اعتياد قدرتمند رها بمانيم. تنها لازمه عضويت در اين برنامه تمايل به قطع مصرف نيكوتين است. براي عضويت شهريه و هزينه اي دريافت نمي شود، ما از طريق كمك هاي داوطلبانة اعضاء متكي به خود هستيم. نيكوتيني هاي گمنام هيچ گونه وابستگي به هيچ فرقه، نژاد يا سازمان و موجوديت سياسي ندارد، وارد مباحث اجتماعي نمي شوند، هيچ چيزي را تأييد يا رد نمي كند. هدف اصلي ما حمايت و پشتيباني كساني است كه سعي در رهايي از نيكوتين دارند. (اقتباس از A.A با كسب اجازه)

از سال 1980 نيكوتين به عنوان قدرتمندترين داروي اعتيادآور كه مصرف عمومي دارد شناخته شده است. نيكوتين به آرامي تيشه به ريشة مصرف كننده مي زند. آمار سازمان بهداشت جهاني در سال 1998 نشان مي دهد كه روزانه تعداد 9600 نفر بر اثر مصرف نيكوتين جان خود را از دست مي دهند. نيكوتين امروزه به عنوان ماده اي كه سلامت اطرافيان را نيز به خطر مي اندازند شناخته شده است، كه اين شامل نوزادان تولد نيافته نيز مي شود. براساس آمار E.P.A آمريكا در سال1992 در اين كشور ساليانه تعداد 65000 نفر بر اثر دود دست دوم توتون هلاك مي شوند.

مطالعات نشان مي دهد كه درصد بسيار بالايي از آناني كه قطع مصرف نيكوتين مي نمايند، مجدداً لغزش مي كنند. آنچه از آناني كه پس از لغزش به انجمن باز مي گردند مي شنويم اين است كه با هر بار لغزش قطع مصرف مجدد سخت تر مي گردد. نيروي خواستن و تصميم گيري براي متوقف كردن مصرف، نيروهايي كافي براي غلبه بر اعتياد نيكوتين نمي باشند. مؤسسه جراحي عمومي آمريكا، اتحادية روانپزشكي آمريكا و مؤسسة استفادة سوء از دارو اعلام نموده اند كه:

نيكوتين يك مادة اعتيادآور است.

بسياري از ما معتقديم كه برنامة قدم هاي دوازده گانه كه از الكي هاي گمنام اقتباس گرديده است، ما را از اعتياد نيكوتين رها كرده است. انجمن نيكوتيني هاي گمنام براي به مشاركت گذاشتن اين برنامه با ديگر معتادان نيكوتين و اينكه یک انجمن همياري كه عشق، درك متقابل و تجربيات عملي رهايي از نيكوتين را در اختيارمان قرار دهد، بنا نهاده شده است.


اعتياد نيكوتين چيست؟

نيكوتيني هاي گمنام، اعتياد نيكوتين را يك بيماري مي داند كه بر جسم، روان، احساسات و روح معتاد تأثير مي گذارد. لغزش به معني عود بيماري و مصرف مجدد مي باشد.

دو مشخصة اعتياد، اجبار به مصرف يك ماده و روند رو به فزوني مصرف آن ماده است. يقيناً مصرف نيكوتين ما اجباري بود و نتيجة آن به تخريب و آشفتگي منجر گرديد.

معمولاً مشكلات بزرگ سلامتي نيز باعث نمي گردد تا معتاد به نيكوتين براي مدت زيادي قطع مصرف كند. سكته هاي قلبي، سرطان، آمفيزم (اتساع مجاري ريه در اثر تراكم هوا) مستقيماً به مصرف نيكوتين مربوط مي شوند. احساسات و هيجانات ناشي از دلواپس بودن از اين امراض مي تواند چنان حالت ترس و نگراني در ما به وجود آورد كه براي كاهش اين ترس و نگراني ها مجدداً به مصرف نيكوتين روي آوريم.

يك وسوسة جسمي بسيار قوي و قدرتمند نيز وجود دارد كه حضور خود را يك يا دو روز بعد از قطع مصرف نشان مي دهد. در اين نقطه بسياري براي فرو نشاندن اين وسوسه به دام مجدد مصرف نيكوتين مي افتند. اغلب، حتي بسياري از كساني كه براي سال ها قطع مصرف كرده اند، مجدداً خود را در دام اين اعتياد گرفتار مي يابند. گزارشي از دانشگاه هاروارد مي گويد: لغزش در ميان آنان كه نيكوتين را ترك كرده اند به اندازة لغزش كساني است كه هروئين را ترك كرده اند. ما به نيكوتين وابسته مي شويم تا دردهاي عاطفي و خلأ ناشي از نبودن يك نيروي روحاني و معنوي را در درونمان پر كنيم.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید