ورود ثبت

ورود

انجمن مشاوره و آموزش ترک آسان سیگار

logo-nikotin2

دوشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
Monday, 20 May 2019
سخن روز
بیماری‌اعتیاد،بیماری‌درک است.وقتی قوه‌ادراک مختل‌شود در انتخاب‌دچار سردرگمی‌شده و بدرستی قادربه انتخاب‌های صحیح نیستیم
در برابر نیکوتین عاجزم، امّا در برابر انتخاب های مسئولانه خیر
اگر دعاهای صبحگاهی دوران مصرف نبود به نیکوتینی‌های گمنام راه پیدا نمی‌کردم
با مصرف نکردن نیکوتین ما یاد میگیریم که خودمان را دوست داشته باشیم.
اجبار به مصرف نیکوتین شش برابر قویتر از الکل و قدرت اعتیاد به نیکوتین هم ردیف با هروئین است؟

برنامه ها و ابزارها

 

سنت های دوازده گانه:

سنتهاي دوازده گانه به انجمن ما شكل و وحدت مي دهد. سنتها جلسات را در مسير رهآورد بهبودي كه ساليان است در خدمت بسياري از مردم قرار گرفته است، حفظ مي كند. سنتها بر روي پيام اصلي ما كه حمايت از مصرف كننده نيكوتين در جستجوي بهبودي است، تمركز دارد. اين دستورالعملها به هر عضو اين اطمينان را مي دهد كه در هر جلسه می تواند از اصول يكساني برخوردار شود.

راز داري و حفظ گمنامي دو اصل لازم اين برنامه است تا اعضاء و در كل انجمن را از جنجالها و بحث و جدلها در امان بدارد.

فهم و بينش سنتها در ساير مراحل زندگي نيز مانند: شغل، خانواده، جامعه و غيره كاربرد وسيعي دارد. سنتها ابزاري هستند كه به بسياري از آناني كه به دليل اعتيادشان اختيار زندگي خود را از دست داده بودند، راه نوين يك زندگي شاد و موفق را آموخته است.

سنتهاي دوازده گانه نيكوتيني هاي گمنام (NicA):

1-   منافع مشترك ما بايد در رأس قرار گيرد، بهبودي شخصي به وحدت نيكوتيني هاي گمنام بستگي دارد.

2-   در رابطه با هدف گروه ما تنها يك مرجع نهايي وجود دارد، خداوندي مهربان كه به گونه ممكن خود را در وجدان گروه بيان مي كند. رهبران ما فقط خدمتگذاران مورد اعتماد ما هستند، آنها حكومت نمي كنند.

3-   تنها لازمه عضويت در نيكوتيني هاي گمنام، تمايل به قطع مصرف است.

4-   هر گروه بايد مستقل باشد مگر در مواردي كه بر گروه هاي ديگر و يا نيكوتيني هاي گمنام در كل اثر بگذارد.

5-   هر گروه، تنها يك هدف اصلي دارد، رساندن پيام به معتاد به نيكوتيني كه هنوز در عذاب است.

6-   يك گروه نيكوتيني هاي گمنام هرگز نبايد هيچ مؤسسه مرتبط يا هر سازمان خارجي را تأييد و يا در آنها سرمايه گذاري كند يا نام نيكوتيني هاي گمنام را به آنها عاريت دهد، مبادا مسائل مالي، ملكي و شهرت ما را از هدف اصلي خود منحرف سازد.

7-   هر گروه نيكوتيني هاي گمنام بايد متكي به خود باشد و كمكي از خارج دريافت نكند.

8-   نيكوتيني هاي گمنام بايد هميشه غير حرفه اي باقي بماند، اما مراكز خدماتي ما مي تواند كارمندان خاصي استخدام كنند.

9-   نيكوتيني هاي گمنام تحت اين عنوان هرگز نبايد سازماندهي شود، اما مي توانيم هيئت هاي خدماتي يا كميته هايي تشكيل دهيم كه در برابر كساني كه به آنها خدمت مي كنند مسئول باشند.

10- نيكوتيني هاي گمنام هيچ عقيده اي در مورد مسائل خارجي ندارد و نام نيكوتيني هاي گمنام هرگز نبايد به مباحث اجتماعي كشانده شود.

11- خط مشی روابط عمومی ما بنا بر اصل جاذبه است تا تبلیغ. ما لازم است همیشه گمنامی شخصی خود را در سطح مطبوعات، رادیو، تلویزیون و فیلم حفظ کنیم.

12- گمنامی زیربنای روحانی تمام سنت های ماست و همیشه یادآور اینست که اصول را به شخصیتها ترجیح دهیم.

سنت های دوازده گانه با دریافت مجوز از خدمات جهانی الکلی های گمنام، اقتباس و نشر گردیده است. دریافت مجوز دوازده سنت به این مفهوم نیست که الکلی های گمنام و نیکوتینی های گمنام به یکدیگر وابسته هستند. الکلی های گمنام یک برنامه بهبودی از الکلیزم می باشد و سنتها و برنامه خاص خود در رابطه با بهبودی از الکلیزم را دارد و هیچ علاقه ای به مسائل خارجی ندارد.

سنتهاي دوازده گانه الکلی هاي گمنام (AA):

1-   منافع مشترک ما باید در رأس قرار گیرد، بهبودی شخصی به وحدت AA بستگی دارد.

2-   در رابطه با هدف گروه ما، تنها یک مرجع نهایی وجود دارد، خداوندی مهربان که به گونه ممکن خود را در وجدان گروه بیان می کند. رهبران ما فقط خدمتگذاران مورد اعتماد ما می باشند، آنها حکومت نمی کنند.

3-   تنها لازمه عضویت در AA تمایل به قطع مصرف است.

4-   هر گروه باید مستقل باشد، مگر در مواردی که بر گروه های دیگر یا AA در کل اثر بگذارد.

5-   هر گروه فقط یک هدف اصلی دارد، رساندن پیام الکلی که هنوز در عذاب است.

6-   یک گروه AA هرگز نباید هیچ مؤسسه مرتبط یا هر سازمان خارجی را تأیید و یا در آنها سرمایه گذاری کند، مبادا مسائل مالی، ملکی و شهرت ما را از هدف اصلی خود منحرف سازد.

7-   هر گروه AA باید متکی به خود باشد و کمکی از خارج دریافت نکند.

8-   الکلی های گمنام باید همیشه غیر حرفه ای باقی بماند، اما مراکز خدماتی ما می توانند کارمندان خاصی استخدام کنند.

9-   AA تحت این عنوان هرگز نباید سازماندهی شود، اما می توانیم هیئت های خدماتی یا کمیته هایی تشکیل دهیم که در برابر کسانی که به آنها خدمت می کنند مسئول باشند.

10- الکلی های گمنام هیچ عقیده ای درمورد مسائل خارجی ندارد و نام AA هرگز نباید به مباحث اجتماعی کشانده شود.

11- روابط عمومی ما بنا بر اصل جاذبه است تا تبلیغ، ما لازم است همیشه گمنامی خود را در سطح مطبوعات، رادیو، تلویزیون و فیلم حفظ کنیم.

12- گمنامی زیر بنای روحانی تمام سنتهای ماست و همیشه یادآور اینست که اصول را به شخصیتها ترجیح دهیم.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید