ورود ثبت

ورود

انجمن مشاوره و آموزش ترک آسان سیگار

logo-nikotin2

جمعه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
Friday, 17 August 2018
سخن روز
با مصرف نکردن نیکوتین ما یاد میگیریم که خودمان را دوست داشته باشیم.
اجبار به مصرف نیکوتین شش برابر قویتر از الکل و قدرت اعتیاد به نیکوتین هم ردیف با هروئین است؟
ازشما دعوت می کنیم در جلسات ما شرکت کنید. رهایی از نیکوتین را حق خود بدانید.
یا می خواهید قطع مصرف کنید؟ آیا قطع مصرف کرده اید، اما نمی توانید در ترک باقی بمانید؟ آیا به حمایت نیاز دارید؟
ما به مرور دریافتیم که مصرف نیکوتین یک عادت کوچک نیست و یک اعتیاد عظیم است.

براي خانواده و دوستان معتادان به نيكوتين

آيا نگران كسي هستيد كه نيكوتين مصرف مي كند؟

براي خانواده و دوستان معتادان به نيكوتين

اين جزوه شامل اطلاعاتي در مورد انجمن نيكوتيني هاي گمنام، اعتياد نيكوتين و پيشنهادات براي كساني كه با مصرف كننده نيكوتين زندگي مي كنند مي باشد و میخواهند در ترک سیگار به او کمک کنند. قصد ما به مشاركت گذاردن تجربه، اميد و نيرو به منظور وسعت بخشيدن به دايره درك، بينش و حمايت متقابل است. اگر همسر، دوست و يا كسي از بستگان شما به نيكوتين اعتياد دارد و شما نگران ايشان هستيد، اميدواريم نشريات ما بتواند به شما كمك كند.

نيكوتيني هاي گمنام چيست؟

ما يك سازمان پزشكي نيستيم. آنچه داريم، تجربيات شخصي در رابطه با اعتياد نيكوتين و فرايند رهايي از آن است. ديباچه ما بدين گونه است:

نيكوتيني هاي گمنام يك انجمن همياري از زنان و مرداني است كه به يكديگر كمك مي كنند تا يك زندگي رها از نيكوتين را تجربه كنند. ما تجربه، اميد و نيرويمان را با يكديگر به مشاركت مي گذاريم و بدينگونه از اعتياد قدرتمند نيكوتين رها شده ايم. تنها لازمه عضويت در نيكوتيني هاي گمنام تمايل به قطع مصرف نيكوتين است. براي عضويت هزينه يا شهريه اي از شما دريافت نمي شود، ما از طريق كمك هاي داوطلبانه اعضا متكي به خود هستيم. نيكوتيني هاي گمنام به هيچ سازمان، فرقه، نژاد، مذهب و موجوديت سياسي وابستگي ندارد، وارد مباحث اجتماعي نشده و هيچ چيزی را رد يا تأييد نمي كند. هدف اصلي ما حمايت از كساني است كه تمايل به رهايي از اعتياد نيكوتين دارند.

نيكوتيني هاي گمنام با دريافت مجوز از الكلي هاي گمنام، قدم ها و سنت هاي دوازده گانه اين انجمن را در جهت بهبودي از اعتياد نيكوتين اقتباس نموده است. قدم ها خيلي ساده، پيشنهاداتي است براي هر عضو تا او را در مسير بهبودي راهنمايي كند و هر عضو آن را بر اساس درك شخصي خود در زندگي به كار مي برد. اصول روحاني نهفته در قدم ها و سنت هاي دوازده گانه راهنماي ماست. انجمن نيكوتيني هاي گمنام يك برنامه روحانيست اما مذهبي نيست.

خيلي ساده، برنامه ما يك برنامه رهايي از اعتياد نيكوتين است كه نتيجه سعي و تلاش ما رسيدن به يك بيداري روحانيست. نيكوتيني هاي گمنام هيچ عقيده اي را تحميل يا اعضاء را مجبور به باور از خدا نمي كند بلكه آنان را تشويق مي كند تا ذهن خود را باز گذاشته و به عقايد و باور ساير اعضاء احترام بگذارند. لازم است هر عضو به درك شخصي خود از يك نيروي برتر برسد. اين نيرو به سادگي مي تواند روح همياري در انجمن باشد.

انجمن نيكوتيني هاي گمنام در اوايل دهه 1980 با نام سيگاري هاي گمنام كار خود را آغاز كرد. كنفرانس خدمات جهاني در سال 1990 ميلادي تصميم گرفت نام انجمن را به نيكوتيني هاي گمنام تغيير دهد. اين تغيير باعث تمركز انجمن بر عامل اعتياد (نيكوتين) و وسعت بخشيدن امكان استفاده تمام كساني كه به هر شكل نيكوتين مصرف مي كنند گرديد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید