ورود ثبت

ورود

انجمن مشاوره و آموزش ترک آسان سیگار

logo-nikotin2

چهارشنبه, ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
Wednesday, 22 May 2019
سخن روز
بیماری‌اعتیاد،بیماری‌درک است.وقتی قوه‌ادراک مختل‌شود در انتخاب‌دچار سردرگمی‌شده و بدرستی قادربه انتخاب‌های صحیح نیستیم
در برابر نیکوتین عاجزم، امّا در برابر انتخاب های مسئولانه خیر
اگر دعاهای صبحگاهی دوران مصرف نبود به نیکوتینی‌های گمنام راه پیدا نمی‌کردم
با مصرف نکردن نیکوتین ما یاد میگیریم که خودمان را دوست داشته باشیم.
اجبار به مصرف نیکوتین شش برابر قویتر از الکل و قدرت اعتیاد به نیکوتین هم ردیف با هروئین است؟

"کارکرد قدمهای دوازده گانه"

قدم هاي دوازده گانه با دريافت مجوز از دفتر خدمات جهاني الكلي هاي گمنام (AA) اقتباس گرديده است. دريافت مجوز اقتباس به معني وابستگي نيكوتيني هاي گمنام با الكلي هاي گمنام (AA) نمي باشد. AA يك برنامه بهبودي از الكليزم مي باشد كه توسط قدم ها، برنامه و فعاليت هاي خاص خود انجام مي گيرد و عقيده اي در رابطه با اعتيادات و مسائل ديگر ندارد.

قدم هاي دوازده گانه الكلي هاي گمنام

1-   ما اقرار كرديم در برابر الكل عاجز بوديم كه اختيار زندگي از دستمان خارج شده بود.

2-   ما به اين باور رسيديم كه يك نيروي برتر از ما، مي تواند سلامت عقل را به ما بازگرداند.

3-   ما تصميم گرفتيم كه اراده و زندگيمان را به مراقبت خداوندي كه درك مي كرديم، بسپاريم.

4-   ما يك ترازنامه اخلاقي جستجوگرانه و بي باكانه از خود تهيه كرديم.

5-   ما چگونگي دقيق خطاهايمان را به خداوند، به خود و به يك انسان ديگر اقرار كرديم.

6-   ما آمادگي كامل پيدا كرديم تا خداوند اين نواقص شخصيتي ما را بر طرف سازد.

7-   با فروتني از او خواستيم تا كمبود فضايل اخلاقي ما را مرتفع سازد.

8-   ما ليستي از تمام كساني كه به آن ها آسيب رسانده بوديم تهيه كرديم و خواستار جبران خسارت از تمام آنها شديم.

9-   ما در هر جا كه امكان داشت از اين افراد جبران خسارت كرديم، مگر در مواردي كه اجراي اين امر به ايشان يا ديگران آسيب برساند.

10- ما به تهيه ترازنامه شخصي خود ادامه داديم و هرگاه در اشتباه بوديم سريعاً به آن اقرار كرديم.

11- ما از راه دعا و مرقبه خواستار ارتقاء رابطه آگاهانه خود با خداوندي كه درك مي كرديم شده و فقط جوياي آگاهي از خواست او براي خود و قدرت اجرايش شديم.

12- با بيداري روحاني، حاصل از برداشتن اين قدمها كوشيديم اين پيام را به الكلي های دیگر برسانيم و اين اصول را در تمامي امور زندگي خود به اجرا در آوريم.