ورود ثبت

ورود

انجمن مشاوره و آموزش ترک آسان سیگار

logo-nikotin2

چهارشنبه, ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
Wednesday, 22 May 2019
سخن روز
بیماری‌اعتیاد،بیماری‌درک است.وقتی قوه‌ادراک مختل‌شود در انتخاب‌دچار سردرگمی‌شده و بدرستی قادربه انتخاب‌های صحیح نیستیم
در برابر نیکوتین عاجزم، امّا در برابر انتخاب های مسئولانه خیر
اگر دعاهای صبحگاهی دوران مصرف نبود به نیکوتینی‌های گمنام راه پیدا نمی‌کردم
با مصرف نکردن نیکوتین ما یاد میگیریم که خودمان را دوست داشته باشیم.
اجبار به مصرف نیکوتین شش برابر قویتر از الکل و قدرت اعتیاد به نیکوتین هم ردیف با هروئین است؟

"کارکرد قدمهای دوازده گانه"


قدم هفتم

-      با فروتني از او خواستيم كمبود فضايل اخلاقي ما را مرتفع سازد.

تا اينجا نوعي فروتني در ما ايجاد گرديده است. پذيرفتيم كه در برابر نيكوتين عاجز بوديم، نواقصمان را آشكار ساختيم و چگونگي دقيق خطاهايمان را به يك انسان مورد اعتماد ديگر، اقرار كرديم. اينك مي توانيم از خداوند درخواست كنيم تا كمبود فضايل اخلاقي ما را مرتفع سازد. اين اعتماد كردن به خدا، در حد بالايي مي باشد. ما از او درخواست مي كنيم كه ما را تغيير دهد. از او درخواست مي كنيم تا ترسها، عصبانيت، نادرستي، حسادت و هر نقص اخلاقي ديگر را برطرف و به جاي آنها شهامت، آرامش، صداقت، عشق و فضايل اخلاقي ديگر را در وجودمان رشد دهد.

اين تغيير كه در مسير آن قرار داريم، شخصيت ما را قوي مي سازد و به ما قابليت بالاتري مي دهد تا در برابر اعتيادهاي زيانآور و وسوسه هاي احتمالي ديگر، مصون بمانيم.

قدم هشتم

-      فهرستي از تمام كساني كه به آنها آسيب رسانده بوديم تهيه كرديم و خواستار جبران خسارات از همه آنها شديم.

در اين قدم قابليت بهبودي بالاتري در ما بوجود مي آيد. اگر در گذشته به كسي زيان رساندهايم، لازم است تا خود را از اين عذاب وجدان رها سازيم. با تهيه ليست، برايمان روشن مي شود كه اين اشخاص چه كساني هستند. در قدم پنجم تعدادي از اشخاصي را كه در گذشته به آنها زيان رسانده بوديم، پيدا كرديم. مسلماً اعتياد نيكوتينمان ناراحتي هايي را براي خانوادهمان ايجاد كرده است. در محيط كار ممكن است اشخاصي از دود سيگار ما آزرده شده باشند. ليست ما شامل كليه اشخاصي خواهد بود كه به هر نوع و اندازه اي از مصرف نيكوتين ما آسيب ديده اند.

قدم نهم

-      ما در هر جا كه امكان داشت، از اين اشخاص جبران خسارت كرديم، مگر در مواردي كه اجراي اين امر به ايشان و يا ديگران آسيب برساند.

با گرفتن هديه پاكي نيكوتين، در حال جبران خسارت هستيم. اين حقيقتاً عالي ترين هديه اي است كه مي توانيم دريافت كنيم. جسممان سريعاً رو به بهبودي مي رود و بسياري از آسيب هايي كه به آن وارد شده است به كلي از بين خواهد رفت.

جبران خسارت از عزيزانمان را با حفظ پاكي و اهميت دادن به سلامتيمان شروع مي كنيم. آنها ديگر مجبور نيستند از اين عادت مرگبار ما در هراس باشند. با قطع مصرف نيكوتينمان، به سادگي بسياري از جبران خسارتهاي ما انجام مي پذيرد.

جبران خسارت هاي ما در قسمت هاي ديگر، امكان پاك ماندنمان از مصرف نيكوتين را براي هميشه ميسّر مي سازد. اين عمل، همچنين باعث احترام بيشتر به خودمان و آزاديمان مي گردد. احترام به خود چيزي است كه ما فاقد آن بوده ايم.

لازم است كه به خاطر اعتياد نيكوتينمان، هرگز احساس گناه نكنيم.