ورود ثبت

ورود

انجمن مشاوره و آموزش ترک آسان سیگار

logo-nikotin2

چهارشنبه, ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
Wednesday, 22 May 2019
سخن روز
بیماری‌اعتیاد،بیماری‌درک است.وقتی قوه‌ادراک مختل‌شود در انتخاب‌دچار سردرگمی‌شده و بدرستی قادربه انتخاب‌های صحیح نیستیم
در برابر نیکوتین عاجزم، امّا در برابر انتخاب های مسئولانه خیر
اگر دعاهای صبحگاهی دوران مصرف نبود به نیکوتینی‌های گمنام راه پیدا نمی‌کردم
با مصرف نکردن نیکوتین ما یاد میگیریم که خودمان را دوست داشته باشیم.
اجبار به مصرف نیکوتین شش برابر قویتر از الکل و قدرت اعتیاد به نیکوتین هم ردیف با هروئین است؟

"کارکرد قدمهای دوازده گانه"


قدم چهارم

-      ما يك تراز نامه اخلاقي جستجوگرانه و بي باكانه از خود تهيه كرديم.

اهميت نوشتن يك ترازنامه اخلاقي آنست كه خودمان را بهتر بشناسيم. با شجاعت و جستجوگرانه، نواقص شخصيتي و موجوديمان را كشف مي كنيم. نوشتن ترازنامه به ما كمك مي كند تا بهتر ببينيم و بفهميم كه لازم است در مورد چه چيزهايي اقدام كنيم.

دراين قدم ما شروع به پاك سازي منزلمان مي كنيم. با كشف دلايل مصرفمان، به سادگي مي توانيم آنها را از وجودمان پاك كنيم. با اين عمل پاك ماندن از نيكوتين برايمان بسيار سهل و آسانتر مي شود.

قدم پنجم

-      ما چگونگي دقيق خطاهايمان را به خداوند، به خود و به يك انسان ديگر اقرار كرديم.

در اين قدم پاكسازي منزلمان همچنان ادامه پيدا مي كند. ما ديگر مجبور نيستيم بار سنگين خطاهايمان را در درونمان نگه داريم. هنگام كار كردن اين قدم چيزهايي را نيز متوجه خواهيم شد كه آينده ما را تحت تأثير قرار مي دهد. كاهش يافتن مقداري از بار سنگيني كه بر دوش مي كشيم، سبب مي شود تا آسانتر بتوانيم اضطراب و تنش ها را از زندگيمان پاك كنيم.

بسياري از انگيزه هايي كه باعث لغزش ما مي شود، در اين قدم از وجودمان بيرون مي رود. با در ميان گذاشتن گذشته مان با يك انسان مورد اعتماد ديگر، ناگهان بسياري از چيزها تغيير خواهد كرد. چيزهايي كه در درونمان نگه داشته بوديم و باعث نگراني و مصرف نيكوتين ما بودند، ديگر رازهاي ما نيستند.

قدم ششم

-      ما آمادگي كامل پيدا كرديم تا خداوند كليه اين نواقص شخصيتي ما را برطرف سازد.

در قدم يك اقرار كرديم و پذيرفتيم در برابر نيكوتين عاجزيم و در قدم دوم به باور رسيديم كه خداوند مي تواند به ما كمك كند. در قدم سوم تصميم گرفتيم به خداوند اجازه دهيم از زندگيمان مراقبت نمايد. در قدمهاي چهارم و پنجم نواقص شخصيتمان را كشف كرديم.

پس از انجام اين پنج قدم، اكنون آماده ايم تا از اين نواقص شخصيتي رها شويم. قدم ششم كليد تمايل براي پاكسازي اين نقص ها است. اين بسيار اهميت دارد كه بدانيم، بسياري از نواقص شخصيتي ما مستقيماً به دليل اعتياد نيكوتينمان است. با تمايل رها كردن اين نواقص، امكان در ترك باقي ماندنمان تا حد بسيار زيادي افزايش مي يابد.