ورود ثبت

ورود

انجمن مشاوره و آموزش ترک آسان سیگار

logo-nikotin2

جمعه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
Friday, 17 August 2018
سخن روز
با مصرف نکردن نیکوتین ما یاد میگیریم که خودمان را دوست داشته باشیم.
اجبار به مصرف نیکوتین شش برابر قویتر از الکل و قدرت اعتیاد به نیکوتین هم ردیف با هروئین است؟
ازشما دعوت می کنیم در جلسات ما شرکت کنید. رهایی از نیکوتین را حق خود بدانید.
یا می خواهید قطع مصرف کنید؟ آیا قطع مصرف کرده اید، اما نمی توانید در ترک باقی بمانید؟ آیا به حمایت نیاز دارید؟
ما به مرور دریافتیم که مصرف نیکوتین یک عادت کوچک نیست و یک اعتیاد عظیم است.

سنت های دوازده گانه

سنت های دوازده گانه به انجمن شکل و وحدت می دهد. سنت ها جلسات را در مسیر بهبودی که سال هاست در خدمت بسیاری از مردم قرار گرفته است، حفظ می کند. سنت ها بر پیام اصلی انجمن که حمایت از مصرف کننده نیکوتین در جستجوی بهبودی است، تمرکز دارد. این دستور العملها به هر عضو اطمینان می دهد که در هر جلسه از اصول یکسان بر خوردار شود.


سنت هاي دوازده گانه نیکوتینی های گمنام

1-منافع مشترك ما می بايست در رأس قرار گيرد. بهبودی شخصي به وحدت نیکوتینی های گمنام بستگي دارد.

2– در رابطه با هدف گروه ما تنها يك مرجع نهايی وجود دارد، خداوندی مهربان كه به گونه ممکن خود را در وجدان گروه بيان می کند رهبران ما فقط خدمتگذاران مورد اعتماد ما می باشند، آن ها حكومت نمی كنند.

3– تنها لازمه عضويت در انجمن نيكوتينی های گمنام تمايل به قطع مصرف نیکوتین است.

4– هر گروه می بایست مستقل باشد، مگر در مواردی كه بر گروهاي ديگر يا نیکوتینی های گمنام در كل اثر بگذارد.

5 – هر گروه، تنها يك هدف اصلی دارد، رساندن پيام به معتادی كه هنوز در عذاب است.

6– يك گروه نيكوتينی های گمنام هرگز نبايد هیچ مؤسسة مرتبط يا هر سازمان خارجی را تأييد يا در آن ها سرمايه گذاري كند يا نام نيكوتينی های گمنام را به آنان عاريت دهد، مبادا مسائل مالی، ملكی و شهرت ما را از هدف اصلی خود منحرف سازد.

7– هر گروه نيكوتينی های گمنام می بايست متكی به خود باشد و كمكی از خارج دريافت نكند.

8– نيكوتينی های گمنام بايد هميشه غير حرفه ای باقی بماند، اما مراکز خدماتی ما مي توانند کارمندان خاصي استخدام كنند.

9– نيكوتينی های گمنام تحت اين عنوان هرگز نبايد سازماندهی شود، اما می تواند هيئت های خدماتی يا كميته هایی تشكيل دهد تا در برابر کسانی كه به آنان خدمت می کند مسئول باشد.

10– نيكوتينی های گمنام هيچ عقيده ای در مورد مسائل خارجی ندارد و نام نيكوتينی های گمنام هرگز نبايد به مباحث اجتماعی كشانده شود.

11– خط مشی روابط عمومی ما بنا بر اصل جاذبه است تا تبليغ، ما لازم است هميشه گمنامی شخصی خود را در سطح مطبوعات،راديو، تلويزيون و فیلم حفظ كنيم.

12– گمنامی اساس روحانی تمام سنت های ماست و هميشه يادآور اين است كه اصول اخلاقي را به غرايض شخصي ترجيح دهيم.

   سنت های دوازده گانه نیکوتینی های گمنام با دريافت مجوز از دفتر خدمات جهانی الكلی های گمنام،اقتباس گرديده است. دريافت مجوز به اين مفهوم نيست كه الكلی های گمنام و نيکوتینی هاي گمنام به يكديگر وابسته اند. الکلی های گمنام يك برنامه بهبودی از الكليزم است كه برنامه خاص خود در رابطه با بهبودي از الکلیزم را دنبال می كند و هيچ عقیده ای در مورد مسائل خارجی ندارد.

چگونه مي توان اطلاعات بيشتر در مورد نيكوتينی های گمنام بدست آورد؟

اطلاعات بیشتر در مورد انجمن بر روی سایت دفتر خدمات جهانی نیکوتینی های گمنام موجود است. خدمت گزاران پاسخگویی به نامه ها، آماده همکاری با شما هستند. خبر نامه فصلی هفت مطلب طریق دیگری برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره ماست. برای پیدا کردن آدرس جلسات سراسر دنیا با دفتر خدمات جهانی تماس حاصل نمایید.

دیدگاه‌ها  

# سوال ادرسElys 1396-03-26 01:40
لطفا ادرس جلسات نیکوتین در باکو برایم میل کنید
پاسخ دادن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید