ورود ثبت

ورود

انجمن مشاوره و آموزش ترک آسان سیگار

logo-nikotin2

جمعه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
Friday, 17 August 2018
سخن روز
با مصرف نکردن نیکوتین ما یاد میگیریم که خودمان را دوست داشته باشیم.
اجبار به مصرف نیکوتین شش برابر قویتر از الکل و قدرت اعتیاد به نیکوتین هم ردیف با هروئین است؟
ازشما دعوت می کنیم در جلسات ما شرکت کنید. رهایی از نیکوتین را حق خود بدانید.
یا می خواهید قطع مصرف کنید؟ آیا قطع مصرف کرده اید، اما نمی توانید در ترک باقی بمانید؟ آیا به حمایت نیاز دارید؟
ما به مرور دریافتیم که مصرف نیکوتین یک عادت کوچک نیست و یک اعتیاد عظیم است.

قدم ها و سنت های دوازده گانه - انجمن رهایی از اعتیاد نیکوتین

نیکوتینی های گمنام جهت رهایی از نیکوتین (سیگار، قلیان، ناس و ...) با دریافت مجوز از دفتر خدمات جهانی الکلی های گمنام قدم ها و سنت های دوازده گانه را اقتباس و نشر نموده است. به این گونه این امکان برای گروه ها و هر یک از اعضا وجود دارد که برای رهایی از اعتیاد نیکوتین و سیگار از قدم ها و سنتهای دوازده گانه استفاده ببرند.

قدم ها و سنت های دوازده گانه به گروه های بسیاری در جهان کمک نموده و میلیون ها نفر را از اعتیادهای گوناگون نجات داده است.

بیداری روحانی که با به کارگیری این برنامه بهبودی به دست می آید، شادکامی و آرامش نوینی را به زندگی ها هدیه می کند.

رهایی از نیکوتین (سیگار، قلیان، ناس و ...) تنها یکی از هدایایی است که هر عضو می تواند از این برنامه دریافت کند.